Superclasa Tetrapoda: Clasa Păsări, Clasa Mamifere (Monotreme, Marsupiale, Placentare)

Superclasa Tetrapoda

Tetrapodele sunt reprezentate de clasele: amifibieni, reptile, păsări şi mamifere.

Clasa Păsări

Clasa Păsări cuprinde vertebrate homeoterme, adaptate la zbor, printr-o puternică transformare morfo-funcţională a organismului.

Corpul lor este acoperit cu pene, fulgi şi puf. Membrele anterioare sunt transformate in aripi, iar cele posterioare sunt adaptate la sprijinirea corpului şi la locomoţia terestră. Epiderma produce formaţiuni cornoase, ca: cioc, solzi, gheare, pene, fulgi şi puf.

Păsările care trăiesc în ţara noastră, cât şi în alte regiuni ale Globului se împart în:
– păsări bune zburătoare (insectivore, granivore) ca: ţoiu, cinteza brună, măcăleandrul, piţigoiul albastru, piţigoiul, mierla, botgrosul, cinteza, presura, vrabia de câmp, presura zăpezilor, ochiul boului, privighetoarea;
– păsări înotătoare: pinguinul, gâsca de vară, raţa cu ciuf;
– păsări picioroange: stârcul roşu, barza;
– păsări răpitoare: şorecarul, buha, vulturul alb.

Mamifere - Leu

Clasa Mamifere

Clasa Mamifere cuprinde cele mai evoluate animale. Ele sunt homeoterme, răspândite în toate zonele geografice ale Globului. Majoritatea mamiferelor sunt adaptate la mediul terestru.

Corpul mamiferelor este acoperit cu păr. Ele nasc pui, pe care îi hrănesc cu lapte produs de glandele mamare. Producţiile cornoase ale epidermei sunt: ghearele, copitele, unghiile, coarnele, ţepii, solzii şi perii.

După modul de reproducere şi al dezvoltării puilor, mamiferele se clasifică în: monotreme, marsupiale şi placentare.

Monotreme

Monotremele sunt mamifere ovipare reprezentate prin ornitorinc şi echidnă, specii care trăiesc în Australia, Tasmania şi Noua Guinee.

Marsupiale

Marsupialele din care fac parte cangurul, lupul marsupial, cârtiţa marsupială, ursuleţul marsupial Koala etc. trăiesc în Australia, America de Sud şi America de Nord. Aceste animale au pe abdomen o pungă a tegumentului numită marsupiu, unde se află mamelele şi unde sunt adăpostiţi puii după naştere.

Placentare

Placentarele sunt cele mai numeroase şi mai evoluate mamifere. Acestea sunt răspândite în cele mai variate medii şi sunt reprezentate prin:
insectivore: cârtiţa, ariciul;
chiroptere: liliacul;
edentate, fără dinţi: furnicarul, tatuul, leneşul;
rozătoare: şoarecele de pădure, iepurele;
carnivore: lupul, râsul, leul;
pinipede: foca;
cetacee: balena, caşalotul, delfinul;
proboscidieni: elefantul;
copitate: dromaderul, girafa, zebra;
primate: gorila etc.Superclasa Tetrapoda: Clasa Păsări, Clasa Mamifere (Monotreme, Marsupiale, Placentare) publicat: 2023-03-09T08:29:03+02:00, actualizat: 2023-03-09T09:35:30+02:00 by Colegiu.info