Stilul romanic

Schisma din 1054

Schisma din 1054, care a împărţit Biserica creştină în două, a avut puternice influenţe şi în dezvoltarea arhitecturii şi a artei religioase. Dacă în Răsărit s-a menţinut stilul bizantin, în Apus aveau să apară stiluri noi, cum sunt cel romanic şi gotic.

Apariţia stilului romanic

Apărut la Cluny, în Franţa, stilul romanic s-a dezvoltat începând cu secolul al X-lea şi poate fi urmărit în istorie până în secolul al XII-lea, atât în Franţa, cât şi în afara ei, influenţe ale sale ajungând şi în Transilvania.

Dezvoltarea arhitecturii romane a fost favorizată de avântul economic şi demografic înregistrat în acea perioadă în Apusul Europei, precum şi de creşterea puterii principilor, care doresc să-şi afirme puterea prin ridicarea de locaşuri creştine solide şi impunătoare.

Caracteristicile stilului romanic

Preluând elemente din arhitectura romană şi din cea bizantină acest stil se caracterizează prin masivitatea construcţiilor, la care se folosesc materiale rezistente, cum ar fi piatră sau cărămidă.

Dorind să mărească spaţiul interior, arhitecţii au căutat noi soluţii pentru acoperiş, folosind în cele mai din urmă bolta de piatră semicirculară, sprijinită pe piloni masivi. Zidurile devin astfel foarte groase, sprijinite adeseori de contraforturi.

Biserica Saint Sernin

Planul bisericilor este variat, cel mai întâlnit fiind cel în cruce latină. Interiorul este împărţit în trei nave, una centrală şi două laterale, prin coloane unite între ele prin arcuri semicirculare.

Perpendicular pe nava centrală se află transeptul, reprezentat de braţul scurt al crucii latine, pe care îl întâlnim şi în stilul bizantin. Portalul de la intrare este bogat ornamentat cu sculpturi, în care, pe lângă elementele geometrice sau vegetale, apar şi animale fantastice sau scene narative. Ferestrele şi ele în formă semicirculară, sunt mici şi înguste, cu o deschidere mică la exterior şi lărgită la interior, pentru mărirea conului de lumină.

Biserici reprezentative construite în stil romanic pot fi întâlnite îndeosebi în Franţa (Biserica Mănăstirii Fontevraud sau Biserica St. Sernin din Toulouse), dar şi în Spania (Sf. Iacob din Compostela) sau Germania (Mainz sau Worms).Stilul romanic publicat: 2022-03-08T07:31:02+02:00, actualizat: 2022-03-08T08:42:24+02:00 by Colegiu.info