Romanul, Ficţiunea, Secvenţa, Spaţiul şi timpul românesc

Romanul

Romanul este o specie a genului epic, de mare întindere, dezvoltând mai multe conflicte, având un număr mare de personaje şi o acţiune amplă, desfăşurată în perioade variabile de timp.

Romanul ia naştere în secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea, odată cu realismul.

Clasificarea romanelor

a) romane de aventuri
b) romane istorice
c) romane psihologice
d) romane satirice şi parodice
e) romane fantastice
f) romane publicistice.

Ficţiunea

Înţeles ca latură specifică a creaţiei literare, termenul ficţiune desemnează prezentarea unui fapt neadevărat, plăsmuit astfel încât să apară real, cu scopul realizării emoţiei artistice.

Romanul, Ficţiunea, Secvenţa, Spaţiul şi timpul românesc

Secvenţa

Ca element de construcţie a romanului, secvenţa cuprinde o serie de evenimente care se succed (într-o ordine cu valoare simbolică).

Spaţiul şi timpul românesc

Spaţiul şi timpul românesc îşi diversifică semnificaţiile simbolice pe două coordonate:

a) spaţiul şi timpul-cadru proprii existenţei atemporale; se desfăşoară în ritmul tradiţiei, înregistrat de autor prin evocarea monografică a satului.

b) spaţiul şi timpul evenimentelor propriu-zise: localizează şi fixează ordinea temporală a desfăşurării evenimentelor din viaţa eroilor şi se deschid spre istorie şi spre lumea din afara satului.Romanul, Ficţiunea, Secvenţa, Spaţiul şi timpul românesc publicat: 2022-01-14T09:39:24+02:00, actualizat: 2022-01-14T10:35:35+02:00 by Colegiu.info