Raţiunea de a fi a unei firme, Teoria clasică, Teoria socio-economică

1. Raţiunea de a fi a unei firme

În legătură cu raţiunea de a fi a unei firme, s-au constituit două teorii opuse:

a) teoria clasică care susţine că scopul final al firmei este maximizarea profitului;

b) teoria socio-economică care susţine că firma există pentru a promova bunăstarea societăţii.2. Teoria clasică (raţiunea de a fi a unei firme)

Teoria clasică susţine că firmele există:

a) pentru a aduce beneficii proprietarilor (acţionarilor);

b) pentru a reduce costurile de tranziţie.


Milton Friedman, laureat al premiului Nobel, pleacă de la premisa că, astăzi, cei mai mulţi manageri:

a) sunt angajaţi ca profesionişti;

b) nu deţin în proprietate afacerea respectivă;

c) au ca singură responsabilitate gestionarea afacerii astfel încât să maximizeze beneficiul proprietarilor, acţionarilor.Acţionarii au o singură preocupare: rezultatele financiare.


Dacă managerii decid, în mod discreţionar,cheltuiască resurse pentru bunuri sociale, ei subminează mecanismul pieţei, deoarece aceste resurse sau costuri vor fi plătite:

a) fie de acţionari (dacă se reduc profiturile);

b) fie de salariaţi (dacă se reduc salariile);

c) fie de consumatori (dacă cresc preţurile).

În ultimul caz vânzările pot să scadă şi firma să nu supravieţuiască.3. Teoria socio-economică (raţiunea de a fi a unei firme)

Teoria socio-economică consideră că:

a) prima prioritate este supravieţuirea firmei;

b) a doua prioritate a firmei este maximizarea profitului.


În această teorie, managerii trebuie să accepte:

a) anumite obligaţii sociale:

nepoluarea;

nediscriminarea;

neînşelarea clienţilor etc.

b) costurile ce le sunt asociate.Tot în această teorie, firmele:

a) nu mai sunt instituţii economice pure;

b) se implică în activitatea culturală, socială, sprijină autorităţile naţionale şi locale etc.


Teza lui John Rawls, că membrii cei mai dezavantajaţi ai societăţii trebuie să fie protejaţi împotriva oricărei înrăutăţiri a situaţiei lor, este interpretată drept principiu de bază al ştiinţei economice autentice care integrează dimensiunea morală a relaţiilor sociale.


În afară de justificarea economică a participării firmei la viaţa socială, mai există şi un factor motivaţional numit managementul bazat pe valori, managerii acţionând pentru promovarea valorilor împărtăşite de firmă, inclusiv a celor morale: îmbunătăţirea imaginii firmei prin asocierea ideii de onorabilitate, celei de performanţă.Raţiunea de a fi a unei firme

Teoria clasică, Teoria socio-economică

Raţiunea de a fi a unei firme, Teoria clasică, Teoria socio-economică
Raţiunea de a fi a unei firme, Teoria clasică, Teoria socio-economică publicat: 2024-07-10T12:09:43+02:00, actualizat: 2024-07-10T13:03:07+02:00 by Colegiu.info