Procesele afective primare, complexe, superioare

Procesele afective primare

Procesele afective primare au un caracter elementar, spontan, sunt slab organizate, mai aproape de biologie (instinctiv) şi mai puţin elaborate cultural, ele tind să scape controlului conştient, raţional. În categoria proceselor afective primare includem:

Tonul afectiv al proceselor cognitive, care se referă la reacţiile emoţionale ce însoţesc şi colorează afectiv orice act de cunoaştere; o senzaţie, o reprezentare, o amintire, un gând etc. Trezesc în noi stări afective de care adeseori nici nu ne dăm seama; culorile, sunetele, mirosurile percepute generează nu doar acte cognitive, ci şi afective (de plăcere, neplăcere etc.).

Trăirile afective de provenienţă organică sunt cauzate de buna sau proasta funcţionare a organelor interne; ele sunt datorate, mai ales, „ciocnirilor” dintre organele interne în stare de boală; în cardiopatii apar stări de alarmă afectivă, în bolile gastro-intestinale apar stări de mohoreală, în hepatită predominantă este euforia, pentru ca în maladiile pulmonare să fie mult mai frecvente stările de iritare.

Afectele sunt procese afective simple, primitive şi impulsive, puternice, foarte intense şi violente, de scurtă durată, cu apariţie bruscă şi desfăşurare impetuoasă.

Procesele afective complexe

Procesele afective complexe beneficiază de un grad mai mare de conştientizare şi intelectualizare.

Emoţiile curente sunt forme afective de scurtă durată, active, intense, provocate de însuşirile separate ale obiectelor, au caracter situativ, desfăşurare tumultoasă sau calmă, orientare bine determinată (spre un obiect sau o persoană anumită).

Procesele afective primare, complexe, superioare

Emoţiile superioare sunt legate nu atât de obiecte, cât de o activitate pe care o desfăşoară individul. Ele pot să apară în activităţile intelectuale, în reflectarea frumosului din realitate, în realizarea comportamentului moral.

Dispoziţiile afective sunt stări difuze, cu intensitate variabilă şi durabilitate relativă.

Procesele afective superioare

Procesele afective superioare se caracterizează printr-o mare restructurare şi raportare valorică, situată nu la nivel de obiect (ca cele primare), de activitate (ca cele complexe), ci la nivel de personalitate, depăşind prin conţinutul şi structura lor stările emoţionale disparate şi tranzitorii.

Sentimentele sunt trăiri afective intense, de lungă durată, relativ stabile, specific umane, condiţionate social-istoric.

Pasiunile sunt sentimente cu o orientare, intensitate, grad de stabilitate şi generalitate foarte mare, antrenând întreaga personalitate.


Procesele afective primare, complexe, superioare publicat: 2021-02-11T18:08:46+02:00, actualizat: 2021-02-11T19:14:48+02:00 by Colegiu.info