Motivaţia muncii – factor al succesului în afaceri, Variabile ce implică motivaţia la locul de muncă, Efectele motivării, Motivaţia muncii – miza reuşitei personale

Nu mai constituie o noutate faptul că în managementul firmei, resursele umane determină succesul afacerii, chiar dacă resursa umană este greu de condus dacă nu sunt cunoscuţi factorii care îi influenţează performanţele.

Motivaţia muncii – factor al succesului în afaceri

Pentru a lucra cu oamenii, întreprinzătorul trebuie să înţeleagă motivaţiile fiecărui angajat şi să-şi explice implicaţiile acestora în comportament.

Fără îndoială că managerul nu trebuie să devină psihologul organizaţiei, dar trebuie să-şi dezvolte abilităţi de cunoaştere a angajaţilor şi să-i antreneze în procesul de realizare a sarcinilor propuse.

Mulţi întreprinzători sunt de părere că succesul afacerii este determinat de eforturile depuse de angajaţi şi, de aceea, vor evalua satisfacţia şi motivaţia oamenilor cu care lucrează.

Variabile ce implică motivaţia la locul de muncă

Motivaţia la locul de muncă implică cel puţin trei seturi de variabile: caracteristicile individuale, comportamentele implicate de caracteristicile postului şi impactul mediului organizaţional.

Diferenţele de performanţă pe un post depind de caracteristicile individuale ale angajaţilor, de caracteristicile postului şi caracteristicile mediului de muncă ce pot fi împărţite în două mari categorii: mediul imediat de muncă (grupul de muncă) şi mediul care vizează organizaţia în ansamblu (sistemul de salarizare).

Motivaţia muncii - factor al succesului în afaceri, Variabile ce implică motivaţia la locul de muncă, Efectele motivării, Motivaţia muncii - miza reuşitei personale

Comunicarea, percepţia recompenselor, dar şi a sancţiunilor, cooperarea sau conflictul pot influenţa pozitiv sau negativ deciziile legate de muncă.

Pentru a se obţine performanţele dorite trebuie să existe interacţiune între cele trei variabile menţionate.

Efectele motivării

Efectele motivării asupra comportamentului organizaţional se pot gupa în:

Efecte pozitive

performanţă exprimată prin productivitate, inovare, loialitate şi satisfacţie.

Efecte negative

absenteism şi fluctuaţia personalului determinată de factori interni (salariu mic, satisfacţie în muncă scăzută, munca dezorganizată) şi de factori externi (alt post mai avantajos, inexistenţa unui sindicat puternic, rata scăzută a şomajului).

Motivaţia muncii – miza reuşitei personale

Chiar dacă motivaţia în muncă nu constituie cheia fericirii, trebuie subliniat faptul că o persoană motivată are mai multe şanse să reuşească în viaţă sau să desfăşoare o afacere de succes, decât una pentru care motivaţia nu are nici o semnificaţie.

Întrucât o mare parte din viaţă ne-o petrecem la şcoală şi la locul de muncă, rezultă că aici motivaţia poate să-şi găsească împlinirea deplină.

Motivaţia muncii este într-un fel miza reuşitei personale.Motivaţia muncii – factor al succesului în afaceri, Variabile ce implică motivaţia la locul de muncă, Efectele motivării, Motivaţia muncii – miza reuşitei personale publicat: 2022-12-16T09:18:15+02:00, actualizat: 2022-12-16T10:02:15+02:00 by Colegiu.info