Memorarea mecanică, Memorarea logică

Memorarea mecanică

Memorarea mecanică implică simpla repetare a materialului, folosirea asociaţiilor de contiguitate (coincidenţă) în timp şi spaţiu. Ea duce la învăţarea formală (adică doar a formelor verbale, dar nu şi a conţinutului logic), este aparent sau momentan eficientă, în esenţă fiind însă ineficientă.

Situaţional, conjunctural, memorarea mecanică se soldează uneori cu succes (cine nu a obţinut uneori nota 10 fără să fi înţeles nimic din ceea ce a memorat!); dacă privim însă lucrurile în perspectivă, vom constata că efectele ei sunt de suprafaţă, inautentice, fără durabilitate în timp. Din acest punct de vedere, memorarea mecanică trebuie combătută.

Nu trebuie să neglijăm însă faptul că în anumite situaţii (mai ales atunci când materialul de memorat nu dispune prin el însuşi de diverse semnificaţii, de o structură logică, sau atunci când gândirea, operaţiile ei sunt insuficient formate) memorarea mecanică este necesară.

Se ştie că numerele de telefon, numele de persoane, datele istorice, denumirile geografice, formulele, denumirile latineşti ale plantelor etc. sunt reţinute de cele mai multe ori pe baza memorării mecanice. Chiar şi în aceste situaţii însă, individul „introduce” singur în material o serie de semnificaţii, îl leagă de experienţa sa, foloseşte tot felul de procedee de memorare pentru a uşura reţinerea.

Memorarea mecanică, Memorarea logică

Memorarea logică

Memorarea logică bazată pe înţelegere, pe dezvoltarea gândirii şi a operaţiilor ei care devin premise absolut necesare, asigură realizarea unei învăţături autentice, utilizabilă în practică, cu mari posibilităţi operaţionale şi de transfer în cele mai diverse situaţii.

Memorarea logică înlătură învăţarea formală corespunzând raţionalităţii omului. Este superioară memorării mecanice prin:
autenticitate (reuneşte într-un tot organic conţinutul logic şi forma verbală)
economicitate (în cazul ei, numărul repetiţiilor este mult mai mic decât în cel al memorării mecanice)
productivitate (frazele se reţin cu o productivitate de 25 de ori mai mare decât cuvintele izolate – de aici necesitatea ca în învăţarea limbilor străine cuvintele să fie învăţate în fraze, nu izolat).Memorarea mecanică, Memorarea logică publicat: 2020-11-10T20:28:16+02:00, actualizat: 2020-11-10T21:35:09+02:00 by Colegiu.info