Libertatea, Autonomia, Falsa libertate, Demnitatea, Responsabilitatea

Libertatea

Chiar dacă presupune uneori suferinţă, libertatea este o afirmare, o realizare, ceva din care poate răsări viaţa.

Pentru ca libertatea să nu devină anarhie, ea trebuie unită cu iubirea, căci iubirea responsabilizează.

„Adevărata libertate are un fundament pozitiv şi creator.” (Ernest Bernea)

Libertatea presupune înţelegerea realităţii, orientarea plină de claritate şi responsabilitatea.

Autonomia

Autonomia descrie o libertate sterilă, dispreţuitoare şi, mai mult, plină de monotonie.

Ea este în fond un egoism ascuns, un capriciu lipsit de finalitate.

A înţelege astfel libertatea înseamnă a repeta păcatul strămoşesc, care s-a născut dintr-un atare impuls.

Neascultând de cuvântul lui Dumnezeu, omul s-a avântat într-un labirint fără ieşire.

Falsa libertate

Există o libertate a minciunii, a desfrâului, a negaţiei totale, adică libertatea de a face rău.

Manifestările acestei false libertăţi anulează respectul pentru ceilalţi.

Citim într-o epistolă a Sf. Apostol Petru: „Trăiţi ca oameni liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu.”

Libertatea, Autonomia, Falsa libertate, Demnitatea, Responsabilitatea

Demnitatea

Demnitatea omului stă în faptul că este creat după chipul lui Dumnezeu, având vocaţia de a realiza asemănarea cu El.

Convingerea că toţi oamenii sunt creaţi după chipul lui Dumnezeu ne responsabilizează şi ne obligă nu trăim la întâmplare relaţia cu ei.

Responsabilitatea

Responsabilitatea a fost dată de Dumnezeu omului odată cu libertatea, prin creaţie şi a fost înnoită prin Hristos. (Părintele Dumitru Stăniloae)

Exerciţiul responsabilităţii descoperă omului iubirea sinceră pentru ceilalţi.

Sfânta Evanghelie ne învaţă că raportându-ne la o persoană oarecare, ne raportăm la Hristos Însuşi:

„Adevăr vă spun, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti foarte mici fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi făcut. Că am flămânzit şi Mi-aţi dat să mănânc; am înşelat şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol şi M-aţi îmbrăcat; bolnav şi M-aţi cercetat.”

Care este temeiul acestei identificări? Jertfa mântuitoare a lui Hristos.Libertatea, Autonomia, Falsa libertate, Demnitatea, Responsabilitatea publicat: 2022-04-11T07:07:36+02:00, actualizat: 2022-04-11T08:27:46+02:00 by Colegiu.info