Iubirea – coroana virtuţilor creştine, Iubirea faţă de aproapele manifestată în fapte

Iubirea – coroana virtuţilor creştine

În întâia sa epistolă către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel face elogiul iubirii, coroană a virtuţilor creştine:

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieste, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată”.

Dragostea faţă de aproapele îşi are temeiul în iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni şi faţă de lume:

„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”.

Iubirea - coroana virtuţilor creştine, Iubirea faţă de aproapele manifestată în fapte

Iubirea faţă de aproapele manifestată în fapte

Faptele noastre dau mărturie, înaintea lui Dumnezeu şi ale oamenilor, despre dragostea noastră faţă de semeni:

„Ce folos, fraţii mei, dacă zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana cea de toate zilele, şi cineva dintre voi le-ar zice: Mergeţi în pace! Încălziţi-vă şi vă săturaţi, dar nu le daţi cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul?”

Un exemplu de iubire a aproapelui ni-l dă Însuşi Mântuitorul în Pilda samarineanului milostiv, îndemnându-ne să-i iubim pe toţi oamenii şi să îi slujim. Această slujire presupune: acordarea ajutorului în vreme de greutăţi şi necazuri, fapte de milostenie, exemplul personal, respectarea dreptăţii în comunitate etc.

Slujirea aproapelui presupune dăruire totală fără a aştepta răsplată. Răsplata o va primi creştinul în Împărăţia lui Dumnezeu.

În cuvintele Mântuitorului din Sfânta Evanghelie de la Matei capitolul 25, 31-46 sunt enumerate faptele prin care se manifestă iubirea faţă de aproapele în rândul creştinilor.Iubirea – coroana virtuţilor creştine, Iubirea faţă de aproapele manifestată în fapte publicat: 2020-03-02T10:15:32+02:00, actualizat: 2020-03-02T11:33:18+02:00 by Colegiu.info