Hidrosfera, Apa, Schimbările de fază, Unităţile componente ale hidrosferei, Hidrologia

Hidrosfera

Hidrosfera este învelişul de apă al planetei noastre şi cuprinde, concomitent, atât toate stările de agregare ale apei (vapori de apă, apă şi gheaţă), cât şi formele sub care aceasta se află (gheţari, oceane şi mări, râuri, lacuri, ape subterane, apa din sol, apa din atmosferă).

Apa

Molecula de apă (H2O) prezintă o proprietate deosebită în condiţiile termice ale Terrei: se poate afla simultan în toate cele trei stări de agregare. Acest fenomen „anormal” în natură, se datorează temperaturilor apropiate de fierbere (100°C) şi de îngheţ (0°C).

Schimbările de fază

Trecerea de la o stare la alta se realizează printr-o serie de procese fizice (evaporare, topire etc.). Acestea formează schimbările de fază.

Circuitul apei în natură

În condiţiile de la suprafaţa Pământului şi din apropierea acesteia este, astfel, posibilă trecerea de la o stare de agregare la alta, la modificări termice mici şi realizarea circuitului apei în natură.

Sistemul funcţional al circulaţiei hidrosferei se numeşte circuitul apei în natură.

Circuitul apei în natură

Unităţile componente ale hidrosferei

Hidrosfera este organizată în mai multe unităţi componente, care pot fi considerate unităţi geografice ale hidrosferei; acestea sunt: apa oceanelor şi a mărilor, apele continentale (râuri, lacuri, gheţari, ape subterane, apa din sol) şi apa din atmosferă.

Cea mai mare parte a hidrosferei o reprezintă apa sărată şi numai o foarte mică parte din ea se află sub formă de apă dulce. De aici rezultă caracterul limitat al resurselor de apă dulce şi cantonarea unei părţi mari a acestora în regiuni greu accesibile.

Hidrologia

Ştiinţele care studiază hidrosfera sunt reunite într-un domeniu denumit hidrologie.Hidrosfera, Apa, Schimbările de fază, Unităţile componente ale hidrosferei, Hidrologia publicat: 2019-11-01T07:30:30+02:00, actualizat: 2019-11-01T08:11:11+02:00 by Colegiu.info