Henri Bergson – Evoluţia creatoare (Homo Faber)

Henri Bergson (1859-1941) – Evoluţia creatoare

Homo faber

Când putem data apariţia omului pe pământ? În vremea confecţionării primelor arme, a primelor unelte.

Inteligenţa animalelor

Animalele pe care, din punctul de vedere al inteligenţei, le clasificăm imediat după om – maimuţele şi elefanţii – ştiu să folosească ocazional un instrument artificial. Sub ele, dar nu prea departe, sunt aşezate acelea care recunosc un obiect fabricat. Vulpea, de exemplu, recunoaşte că o capcană este o capcană.

Fără îndoială, pretutindeni unde există inferenţă există şi inteligenţă; iar inferenţa care constă în prelucrarea experienţei trecute în sensul celei prezente este deja începutul invenţiei.

Invenţia se desăvârşeşte atunci când se materializează într-un obiect fabricat. Spre acest lucru tinde, ca spre un ideal, inteligenţa animalelor. Şi chiar dacă în mod obişnuit ele nu ajung să producă obiecte artificiale de care să se poată servi, instinctele lor naturale le permit totuşi variaţii pe care le îndreaptă în acest sens.

Henri Bergson - Evoluţia creatoare Homo faber

Inteligenţa oamenilor

În privinţa inteligenţei omeneşti, încă nu s-a accentuat îndeajuns de mult asupra faptului că invenţia mecanică a constituit punctul ei de plecare, că şi astăzi viaţa noastră socială gravitează în jurul fabricării şi utilizării instumentelor artificiale, că invenţiile care au marcat progresul au trasat, în acelaşi timp, însăşi direcţia acestuia.

Adesea ne e greu să ne dăm seama că schimbările suferite de omenire se referă, de obicei, la transformările din domeniul uneltelor folosite. Obişnuinţele noastre individuale şi chiar sociale supravieţuiesc destul de multă vreme împrejurărilor care le-au produs, astfel încât efectele profunde ale unei invenţii se fac remarcate abia când, pentru noi, ea şi-a pierdut deja caracterul de noutate.

Dacă ne-am putea descotorosi de orice orgoliu, dacă – spre a ne defini ca specie – ne-am ghida după ceea ce preistoria şi istoria ne arată că reprezintă caracteristica stabilă a omului şi a inteligenţei, nu ne vom spune Homo Sapiens, ci Homo Faber.

– Homo Sapiens – Omul înţelept (lat.)
– Homo Faber – Omul meşteşugar (lat.)

În fond, inteligenţa (…) este capacitatea de a fabrica obiecte artificiale, în particular unelte de făcut unelte şi de a varia la infinit fabricarea lor.Henri Bergson – Evoluţia creatoare (Homo Faber) publicat: 2019-10-18T15:23:54+02:00, actualizat: 2019-11-02T14:54:21+02:00 by Colegiu.info