Fotosinteza, Rolul pigmenţilor asimilatori în fotosinteză, Fazele fotosintezei, Importanţa fotosintezei

Fotosinteza

Fotosinteză constă în sinteza substanţelor organice, pornind de la apă, dioxid de carbon şi săruri minerale, cu ajutorul energiei luminii, cu eliminarea de oxigen. Aceasta definiţie descrie chiar ecuaţia chimică generală a fotosintezei:

CO2 + H2O + săruri minerale →(energia luminii)substanţe organice + O2

Rolul pigmenţilor asimilatori în fotosinteză

Pot realiza fotosinteză numai organismele care au pigmenţi asimilatori. Aceştia captează energia luminii şi o convertesc în energie chimică. Se hrănesc prin fotosinteză cianoficeele, algele şi plantele verzi.

Organul vegetal specializat în fotosinteză este frunza, deşi mai există ţesut asimilator şi în alte organe expuse la lumină.

Fotosinteza

Fazele fotosintezei

Sub influenţa luminii, molecula de clorofilă eliberează un electron. Energia luminii a fost transferată acestui electron liber, deci a devenit energie chimică.

În cloroplast, energia este apoi folosită pentru:

a) descompunerea (fotoliza) apei în oxigen şi hidrogen. Oxigenul va fi pus în libertate iar hidrogenul va fi acceptat de substanţe organice, cu energia pe care o conţine.

b) producerea unei substanţe speciale purtătoare de energie chimică numită ATP (acid adenozintrifosforic).

Clorofila recuperează un electron revenind la starea iniţială.

Evenimentele descrise până acum formează faza de lumină a fotosintezei.

Urmează faza de întuneric (numit aşa nu pentru că necesită întuneric, ci pentru că nu mai necesită lumină).

Acum hidrogenul şi CO2 sunt încorporate independent în substanţele organice. Rezultă o mare varietate de molecule organice noi (glucide, lipide, proteine etc.).

Importanţa fotosintezei

Fotosinteza este sursa principală de substanţe organice, hrana pentru organismele heterotrofe din ecosisteme.

Datorită fotosintezei, biosfera este racordată la o sursă inepuizabilă de energie care o menţine în funcţiune: energia solară.

Planeta noastră poate să stocheze astfel o parte din energia solară primită.

Prin fotosinteză se menţine constantă compoziţia atmosferei, în echilibru cu reacţiile consumatoare de oxigen: respiraţie şi arderi.

Fotosinteza stă la baza producţiei agricole şi silvice.

Ea furnizează civilizaţiei umane hrană, materii prime şi energie. Chiar şi combustibilii fosili (cărbune, petrol, gaze naturale) provin din biomasa care a rezultat cândva tot din fotosinteză.Fotosinteza, Rolul pigmenţilor asimilatori în fotosinteză, Fazele fotosintezei, Importanţa fotosintezei publicat: 2021-09-16T10:10:22+03:00, actualizat: 2021-09-16T11:56:37+03:00 by Colegiu.info