Fazele procesului perceptiv

În condiţiile perceperii curente a realităţii, omul are impresia că imaginile apar instantaneu. În realitate, orice proces perceptiv presupune parcurgerea mai multor faze.

Acestea se desfăşoară foarte rapid şi omul nu le sesizează prezenţa decât în condiţii dificile de percepere sau în cele din laborator.

Cercetările din domeniul psihologiei inginereşti au relevat următoarele faze:

Detecţia

Detecţia este prima fază care constă în sesizarea şi conştientizarea doar a prezenţei stimulului în câmpul perceptiv, fără să se poată spune ceva despre caracteristicile lui.

În timpul acestei faze, subiectul se orientează spre stimul, îşi fixează privirea, îşi încordează atenţia. Acum abia se depăşeşte pragul de minimum vizibile.

Discriminarea

Discriminarea constă în detaşarea stimului de fond şi remarcarea acelor însuşiri care-l deosebesc de alţii asemănători. Se depăşeşte astfel pragul minimum separabile.

Identificarea

Identificarea se referă la realizarea unui nivel mai înalt de procesare şi la cuprinderea într-o imagine unitară a informaţiilor obţinute anterior şi raportarea acesteia la modelul perceptiv corespunzător din experienţa anterioară, iar subiectul poate recunoaşte ceea ce percepe. Se depăşeşte astfel un al treilea prag numit minimum cognoscibile.

Fazele procesului perceptiv

Faza se încheie cu realizarea a două feluri de identificări:
– identificarea categorială, adică stabilirea clasei din care face parte obiectul;
– identificarea individuală, adică stabilirea componentelor individualizatoare ale acelui obiect.

Interpretarea

Interpretarea este de fapt condiţionată de legătura naturală a percepţiei cu activitatea omului. Constă în stabilirea semnificaţiei obiectului perceput, a importanţei lui pentru subiect, a posibilei sale utilizări în activitate. Intervin, deci, de această dată, mecanismele înţelegerii, confruntarea cu planul mintal al desfăşurării activităţii.

Prin urmare, percepţia se dovedeşte a fi o formă superioară a cunoaşterii senzoriale şi un proces complex de extragere şi prelucrare a informaţiei în vederea adaptării şi desfăşurării activităţilor diverse ale omului.Fazele procesului perceptiv publicat: 2021-03-23T10:38:10+02:00, actualizat: 2021-03-23T11:13:00+02:00 by Colegiu.info