Fantasticul în basmul popular şi literatura cultă, Proza fantastică

Fantasticul

Fantasticul este un produs al fanteziei ca principiu de creaţie, opus mimesis-ului.

Fantasticul în basmul popular şi literatura cultă

În basme, fantasticul este de tip miraculos. Fiinţele şi obiectele au caracteristici supranaturale. Legile naturale sunt încălcate, spaţiul şi timpul funcţionează după alte principii decât cele cunoscute în realitate.

În basmul popular, fantasticul este antropomorfizat; personajele fabuloase, supranaturale, se comportă în general ca oamenii, însă umanizarea lor este convenţională.

În literatura cultă, fantasticul este adaptat estetic. Această particularitate a fantasticului se numeşte localizarea fantasticului.

Proza fantastică

Dominată de imaginaţie, ireal, straniu şi insolit, proză fantastică respinge sau contrazice explicaţiile, motivaţiile sau întreaga logică a realului.

Proza fantastică se distinge în categoria creaţiilor literare epice prin posibilitatea de a crea universuri ale posibilului nelimitat, prin ruptura faţă de:
realitate şi raţional
timpul cronologic (în succesiunea: trecut, prezent şi viitor)
spaţiul real, concret, localizabil.

Fantasticul în basmul popular şi literatura cultă, Proza fantastică

Proza fantastică poate dezvolta sau asocia elemente prin care se depăşesc limitele realului (supranaturale şi miraculoase) sau se deformează realul (fabuloase). Aceste elemente specifice se pot manifesta la toate nivelurile textului:
teme şi motive: călătoria (dincolo de limite: în gând, în rai sau în iad etc.)
acţiuni şi personaje (sfinţi; draci veniţi pe pământ; fiinţe himerice, animale/obiecte personificate).

Proza fantastică are în literatura română o bogată tradiţie, atât în literatura cultă, cât şi în literatura populară.

Fantastic

Fantastic (lat phantasma = „fantomă”, „plăsmuire”). Fenomene, întâmplări create şi plăsmuite de imaginaţie, care nu pot exista ca atare în realitate; fantezie (imaginaţie creatoare).

Miraculos

Produs printr-un miracol; uluitor; totalitatea elementelor supranaturale din basme şi legende.

Supranatural

Care pare mai presus de forţele şi legile naturii; în afara naturii, a lumii reale; miraculos; fantastic.Fantasticul în basmul popular şi literatura cultă, Proza fantastică publicat: 2021-08-31T16:12:32+02:00, actualizat: 2021-08-31T17:18:03+02:00 by Colegiu.info