Factorii repartiţiei populaţiei (fizico-geografici, istorici, demografici, economici)

Localizarea populaţiei şi repartiţia geografică a acesteia pe întinsul Planetei este determinată de mai mulţi factori: geografici (condiţiile fizico-geografice), nivelul de dezvoltare social-economică, condiţiile istorice, caracteristicile demografice etc.

Factorii fizico-geografici

Factorii fizico-geografici au exercitat dintotdeauna şi continuă să exercite o mare influenţă asupra repartiţiei generale a populaţiei. Formele de relief, mai ales câmpiile, platourile şi zonele colinare joase, regiunile litorale, văile joase şi largi ale marilor fluvii ş.a., la care se adaugă factorii climatici (îndeosebi clima temperată şi subtropicală), au favorizat din cele mai vechi timpuri stabilirea populaţiei şi naşterea civilizaţiilor.

De altfel, aceste zone concentrează şi în prezent cea mai mare parte a populaţiei mondiale. Intervin şi alţi factori naturali, cum sunt fertilitatea solului, prezenţa resurselor de apă (curgătoare, subterane etc.), vegetaţia, fauna.

Factorii istorici

Factorii istorici au influenţat repartiţia populaţiei mai ales în vremea marilor imperii ale Antichităţii şi în timpul erei noastre.

Marile imperii, de pildă, deplasau mase importante din populaţiile cucerite, folosindu-le ca tampon faţă de imperiile vecine. Iar marile migraţii de la începutul primului mileniu al erei noastre au determinant modificări substanţiale în structura, repartiţia şi creşterea numerică a populaţiei Europei, inclusiv pe pământul românesc.

Colonizarea Lumii Noi, îndeosebi a Americii, cu sclavi negri şi colonişti albi, precum şi a Australiei, cu albi, a provocat, de asemenea, schimbări în structura şi repartiţia populaţiei continentelor respective. În special cucerirea teritoriilor nou descoperite a adus cu sine asemenea modificări, determinând scăderea numerică a populaţiilor băştinaşe şi modificări ale arealelor de răspândire. De exemplu, slaba populare, într-o vreme, a unor sectoare ale coastei vestice africane îşi găseşte explicaţia în ravagiile provocate de comerţul cu sclavi, negrii fiind capturaţi şi duşi cu forţa pe plantaţiile din America.

Repartiţia populatiei - Cele mai populate ţări

Factorii demografici

Atât sporul natural, cât şi cel migratoriu au jucat şi încă joacă un rol important în răspândirea populaţiei; de pildă, în regiunile sau ţările cu un spor natural foarte ridicat şi spor migratoriu redus se concentrează tot mai multă populaţie (India, Pakistan, Bangladesh în Asia de Sud, multe ţări din Africa subsahariană etc.).

Factorii economici

În decursul timpului, populaţia s-a concentrat îndeosebi în zone cu potenţial agricol ridicat, cu resurse minerale bogate (cărbuni, petrol, minereuri etc.), de-a lungul unor axe fluviale sau ţărmuri.

Ţările şi regiunile dezvoltate economic atrag şi astăzi un mare număr de persoane din zonele mai puţin dezvoltate ale lumii, contribuind la concentrarea populaţiei, mai ales în marile oraşe. În ţările sărace, populaţia lipsită de resursele necesare traiului migrează spre marile centre urbane, de regulă spre capitale, sporind artificial numărul locuitorilor acestora.Factorii repartiţiei populaţiei (fizico-geografici, istorici, demografici, economici) publicat: 2021-12-22T09:21:08+02:00, actualizat: 2021-12-22T10:23:58+02:00 by Colegiu.info