Factorii geoecologici, Factorii abiotici, Factorii cosmici, Radiaţia solară

Factorii geoecologici

Factorii geoecologici reprezintă totalitatea factorilor mediului înconjurător capabili de a acţiona asupra vieţii organismelor şi a comunităţilor lor.

Factorii geoecologici se definesc prin condiţiile de existenţă ale organismelor.

Factorii externi ce exercită o acţiune asupra vieţii organismelor şi a comunităţilor acestora sunt: abiotici (cosmici, climatici, hidrologici, edafici, geomorfologici), biotici şi antropici.

Factorii abiotici

Factorii abiotici pot prezenta variaţii, cu o anumită periodicitate, ca urmare a alternanţei de la zi-lumină la noapte, a succesiunii anotimpurilor, a mareelor, a viiturilor periodice ale fluviilor, a direcţiei şi intensităţii vânturilor şi a curenţilor oceanici.

Aceşti factori impun un anumit ritm în funcţionarea celorlalte componente ale mediului.

Factorii cosmici

Soarele, prin procesele termonucleare, câmpurile electromagnetice şi radiaţiile solare, influenţează toate procesele şi componentele mediului.

Majoritatea proceselor care conduc la definirea mediilor terestre sunt determinate de succesiunea poziţiilor în care se află Pământul faţă de Soare, precum şi de ordinul de mărime al modificărilor pe care le exercită Luna asupra succesiunilor acestor poziţii.

Problema raporturilor menţionate este extrem de complexă prin particularităţile specifice ale atmosferei, hidrosferei, suprafeţei uscatului şi a biomasei.

Mişcările Pământului şi consecinţele lor cele mai importante, cu privire la fenomenele fizice şi procesele ce caracterizează mediile planetei, sunt guvernate de forţele gravitaţionale (atracţia universală) la care se adaugă câmpurile de forţe magnetice şi electromagnetice.

Factorii geoecologici, Factorii abiotici, Factorii cosmici, Radiaţia solară

Radiaţia solară

Radiaţia emisă de Soare este reprezentată prin:
componenta luminoasă (lumina) care ajunge la suprafaţa terestră şi prin procesul de fotosinteză în circuitul materiei vii (41%);
radiaţia ultravioletă, filtrată de stratul de ozon, permite imunizarea unor organisme în competiţia lor pentru viaţă (9%);
radiaţia calorică (infraroşie) determină variaţiile presiunii atmosferice şi circulaţia maselor de aer, cu toate fenomenele în lanţ din mediu.

Caracteristicile radiaţiei solare sunt modificate de comportamentul undelor:
– radiaţiile ultraviolete (ß) sunt, aproape total, absorbite de stratul de ozon;
– radiaţiile infraroşii (ultrascurte) produc, prin absorbţie şi radiere, încălzirea suprafeţei terestre (albedou);
– radiaţia solară normală (luminoasă) este responsabilă de dezvoltarea ecosistemelor.Factorii geoecologici, Factorii abiotici, Factorii cosmici, Radiaţia solară publicat: 2018-08-20T14:12:01+02:00, actualizat: 2018-08-20T14:17:38+02:00 by Colegiu.info