Dreptul comercial, Agenţii economici, Înregistrarea în Registrul Comerţului, Contractul de societate, Dreptul muncii

Dreptul comercial

Crearea şi funcţionarea oricărei economii de piaţă presupune crearea unui cadru juridic adecvat care să reglementeze statutul juridic al agenţilor economici şi raporturile juridice la care ei pot participa.

Raporturile juridice stabilite între agenţii economici constituiţi potrivit legislaţiei în vigoare şi care au drept scop efectuarea unor acte de comerţ, fac obiectul a ceea ce se numeşte drept comercial.

Agenţii economici

Potrivit Codului Comercial Român sunt comercianţi cei care săvârşesc fapte de comerţ, în nume propriu şi comerţul se exercită ca profesiune obişnuită.

Agenţii economici cărora le poate reveni calitatea de comercianţi sunt societăţile comerciale, regiile autonome şi persoanele fizice care săvârşesc acte de comerţ.

Registrul Comerţului

Posibilitatea realizării efective a actelor de comerţ presupune înmatricularea la Registrul Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie existentă în fiecare judeţ.

Registrul Comerţului este o formă de organizare a comercianţilor, aceştia având obligaţia să se înscrie în acesta anterior începerii comerţului, dar şi în momentul încetării comerţului. Tot aici, pe durata exercitării acestei calităţi, agenţii economici au datoria de a depune bilanţul contabil anual şi alte acte prevăzute de lege.

Înregistrarea în Registrul Comerţului

Înregistrarea în Registrul Comerţului a agenţilor economici în calitate de comercianţi se face în urma completării mai multor formulare:
– cerere de verificare/rezervare disponibilitate firmă (există obligaţia solicitării a trei firme, în ordinea preferinţelor)
– cerere de verificare/rezervare disponibilitate emblemă (inclusiv precizarea sa efectivă: figurativă, verbală sau complexă)
– cerere de autorizare şi/sau de înmatriculare (inclusiv înmatricularea şi înregistrarea fiscală; autorizarea de funcţionare poate presupune obţinerea, după caz, a unor autorizaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, sanitară, sanitar-veterinară, de mediu şi de protecţia muncii).

Contractul de societate

Contractul de societate

Existenta efectivă a societăţii presupune încheierea între persoane a unui contract de societate, respectiv exprimarea acordului prin care două sau mai multe persoane consimt să constituie un fond comun, destinat unei activităţi lucrative, în scopul împărţirii foloaselor realizate.

Contractul de societate are următoarele caracteristici:
– caracter consensual (se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor)
– caracter patrimonial (asociaţii determină structura de organizare, participarea asociaţilor, componenţa bunurilor care vor forma activul, precizarea duratei şi modului de funcţionare a societăţii, instituirea organelor de conducere şi gestiune, adoptarea criteriilor de repartizare a beneficiilor)
– caracter oneros (scopul constituirii societăţii comerciale este acela al obţinerii de „foloase”, respectiv de profit)
– caracter comutativ (în sensul că obligaţiile asumate de fiecare asociat sunt precis determinate din momentul constituirii societăţii)
– caracter comercial (scopul încheierii contractului este acela de desfăşurare a unor acte de comerţ).

Dreptul muncii

Desigur, aspectele comerciale nu sunt singurele aspecte juridice ce trebuie luate în calcul, mai ales dacă ne referim la funcţionarea efectivă a societăţii. Un alt domeniu al dreptului cu relevanţă pentru activitatea comercială este dreptul muncii, referitor la raporturile juridice de muncă, contractele de muncă şi răspunderea persoanelor încadrate în muncă.Dreptul comercial, Agenţii economici, Înregistrarea în Registrul Comerţului, Contractul de societate, Dreptul muncii publicat: 2021-12-14T15:15:20+02:00, actualizat: 2021-12-14T17:38:12+02:00 by Colegiu.info