Diviziunea directă (amitotică), Diviziunea indirectă (cariochinetică)


I. Tipurile fundamentale de diviziune


La organismele vii întâlnim două tipuri fundamentale de diviziune:

a) directă (amitotică);

b) indirectă (cariochinetică).II. Diviziunea directă (amitotică)


La diviziunea amitotică:

a) lipseşte fusul de diviziune;

b) lipsesc cromozomii evidenţiaţi;

c) învelişul nuclear nu dispare.Amitoza este întâlnită:

a) la procariote;

b) la celulele pe cale de regenerare;

c) în ţesuturile canceroase;

d) în gale;

e) la leucocite etc.Amitoza se realizează prin:

a) strangulare (gâtuire);

b) despicare (clivare).


III. Diviziunea indirectă (cariochinetică)


După locul şi modul cum se desfăşoară, cariochineza este de două feluri:

a) mitotică (somatică);

b) meiotică (reducţională).IV. Diviziunea mitotică (somatică)


Mitoza are loc în toate celulele somatice şi se finalizează cu formarea organelor acestora.

O celulă-mamă (2n) intrată în diviziune, care are 14 cromozomi (ca la secară), va da naştere la două celule-fiice diploide, cu acelaşi număr de cromozomi (2n=14).


După modificările suferite de cromozomi, mitoza a fost împărţită în patru etape:

a) profaza;

b) metafaza;

c) anafaza;

d) telofaza.Intervalul dintre două diviziuni succesive se numeşte interfază.

În interfază, nucleul are un aspect granulo-reticulat şi se dublează cantitatea de ADN, proces esenţial în distribuirea echilibrată şi identică a materialului genetic la celulele-fiice.


1. Profaza

Se caracterizează prin:

a) dezorganizarea învelişului nuclear;

b) dezorganizarea nucleolilor;

c) individualizarea cromozomilor;

d) formarea fusului de diviziune.Cromozomii bicromatidici (formaţi din cele două cromatide):

a) se deplasează spre partea centrală a celulei;

b) sunt ataşaţi de firele fusului de diviziune prin centromer.


2. Metafaza

Cromozomii bicromatidici:

a) sunt spiralizaţi la maximum;

b) sunt fixaţi de firele fusului de diviziune prin centromer;

c) sunt dispuşi în planul ecuatorial;

d) formează placa ecuatorială.3. Anafaza

Cromozomii monocromatidici sunt deplasaţi aproape simultan de firele fusului de diviziune spre cei doi poli ai celulei (spre cele două calote polare).


4. Telofaza

Cromozomii monocromatidici:

a) ajung la polii fusului;

b) se despiralizează;

c) refac reţeaua specifică nucleului interfazic.La sfârşitul telofazei:

a) dispare fusul de diviziune;

b) apar nucleolii şi învelişul nuclear;

c) apar cele două nuclee-fiice cu aceaşi structură ca cea a nucleului din celula-mamă.


În acelaşi timp se formează şi un perete despărţitor care separă celula-mamă în două celule-fiice, diploide.Diviziunea mitotică, Diviziunea meiotică

Diviziunea mitotică, Diviziunea meiotică


V. Diviziunea meiotică (reducţională)


Acest tip de diviziune îl întâlnim la celulele-mame ale sporilor de la unele organisme vegetale şi la formarea celulelor reproducătoare, numite gameţi.

Prin meioză, dintr-o celulă diploidă (2n=4) se ajunge la 4 celule haploide (n=2), iar prin procesul de fecundaţie, din contopirea a două celule haploide, rezultă celula-ou sau zigotul diploid, deci se menţine constant numărul de cromozomi în cadrul speciei.Meioza se desfăşoară în două etape:

a) reducţională (heterotipică);

b) ecvaţională (homeotipică) sau de maturaţie.

Între aceste două diviziuni se intercalează o interfază scurtă.


VI. Etapa reducţională (I)

Etapa reducţională (I) se desfăşoară în patru faze.


1. Profaza I

Iniţial, cromozomii se prezintă sub forma unor filamente subţiri, slab spiralate, apoi se scurtează şi se împerechează doi câte doi, fiecare cu omologul său.2. Metafaza I

Cromozomii bivalenţi se dispun pe firele fusului de diviziune, în placa ecuatorială.

Fiecare bivalent va fi format din 4 cromatide, de aceea ei mai poartă numele de tetrade cromozomiale.


3. Anafaza I

Cromozomii se deplasează din placă ecuatorială spre cei doi poli.

Ei sunt bicromatidici şi recombinaţi în urma schimbului de informaţie genetică petrecut în profaza I.4. Telofaza I

Se caracterizează prin refacerea celor două celule-fiice al căror nucleu prezintă un număr redus la jumătate de cromozomi (n=2) faţă de nucleul celulei-mame (2n=4).


VII. Etapa ecvaţională (II)

Etapa ecvaţională (II) se desfăşoară ca o mitoză obişnuită.


Cele două celule-fiice rezultate din etapa reducţională:

a) intră în diviziune;

b) trec printr-o interfază scurtă (II);

c) parcurg cele 4 faze: profaza (II), metafaza (II), anafaza (II), telofaza (II);

d) rezultă 4 celule haploide (n=2), numite spori (celule asexuate) sau gameţi (celule sexuate).
Diviziunea directă (amitotică), Diviziunea indirectă (cariochinetică) publicat: 2023-10-07T16:09:38+02:00, actualizat: 2023-10-07T17:53:18+02:00 by Colegiu.info