Dicţionar istorie [CAER, Gulag, New Deal, colonizare, deportare, diaspora, disidenţă]

CAER – Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, organizaţie constituită în 1949 din mai multe ţări socialiste europene. Ulterior a fost extinsă şi în afara continentului. Coordona planificarea, producţia şi comercializarea bunurilor materiale între ţările socialiste, asigurând, în general, piaţa de desfacere pentru produse care nu erau de o foarte bună calitate şi care nu şi-ar fi găsit cumpărători în afara sistemului.

GULAG – Nume generic dat lagărelor de muncă forţată în URSS, introdus în circulaţie de A. Soljeniţân după publicarea lucrării Arhipelagul Gulag.

NEW DEAL – Nume dat reformelor iniţiate de preşedintele F.D. Roosevelt, cu începere din 1933, consacrate intervenţiei statului american în domeniile economic şi social.

PLAN ANUAL, PLAN CINCINAL – Instrumente de planificare care conduc toate sectoarele de activitate, fixând priorităţi şi direcţii de acţiune pentru structurile care gestionează resurse şi corelând sectoarele şi ramurile economice spre a atinge obiectivele propuse.

UNCIE – Veche unitate de măsură pentru greutăţi (folosită şi astăzi în Anglia), a cărei valoare a variat între 28 şi 35 de grame.

LIBER SCHIMB – Acord între state care facilitează circulaţia mărfurilor fără obişnuitele taxe vamale.

Dicţionar istorie [CAER, Gulag, New Deal, colonizare, deportare, diaspora, disidenţă]

COLONIZARE – Aşezarea sistematică, dirijată, a unei populaţii străine într-un teritoriu ocupat, cu scopul scăderii preponderenţei autohtonilor.

DEPORTARE – Acţiune recesivă ce constă în mutarea forţată a unei persoane sau a unei întregi populaţii într-o altă regiune din propria ţară.

DIASPORA – Denumire dată membrilor unui grup etnic aflat în afara graniţelor ţării de origine, care îşi păstrează identitatea naţională.

DISIDENŢĂ – Poziţie diferită a unui grup de persoane faţă de restul membrilor unui partid politic. Conflict politic care poate duce la sciziune.

EXIL – Pedeapsă constând în izgonirea cuiva în afara graniţelor. Exilul poate fi şi voluntar, atunci când o persoană îşi părăseşte ţara din raţiuni politice, religioase, economice etc.Dicţionar istorie [CAER, Gulag, New Deal, colonizare, deportare, diaspora, disidenţă] publicat: 2018-09-13T16:29:22+02:00, actualizat: 2018-09-13T16:52:51+02:00 by Colegiu.info