Despre Permanganaţi, Azotaţi, Cloruri, Dioxizi, Amoniac, Indicatori, Acizi, Fosfaţi, Hidroxizi, Oxizi, Sulfaţi

Permanganatul de potasiu are o mare putere oxidantă; el se foloseşte ca decolorant în industria textilă, în industria uleiului, în medicină ca antiseptic ş.a.

Azotatul de argint este cea mai importantă combinaţie a argintului numită şi piatra iadului. El coagulează albumina având acţiune cauterizantă asupra pielii şi ţesuturilor organice.

Azotatul de argint se foloseşte la fabricarea oglinzilor, ca reactiv în laborator pentru recunoaşterea ionilor de halogenură.

Clorura de bariu este un reactiv utilizat în chimia analitică pentru identificarea anionului sulfat.

Dioxidul de azot diluat are gust dulceag. Concentrat, atacă violent organele respiratorii şi acţionează asupra muşchilor inimii, provocând moartea. Amestecat cu oxidul de carbon, este şi mai toxic.

Dioxidul de azot a fost propus ca dezinfectant şi ca agent pentru decolorarea lânii.

Dioxidul de carbon în concentraţie mică nu este periculos. Inspirat în cantitate mare, provoacă moartea prin asfixiere. Se utilizează ca forţă motoare în torpile, pompe de incendiu, extinctoare de avion. Cea mai mare parte din dioxidul de carbon se foloseşte în industria alimentară, la transvazarea berii, la fabricarea băuturilor carbogazoase, la conservarea sucurilor nefermentate de fructe.

Maximilian Cato Guldberg (1836-1902) – chimist şi matematician norvegian şi Peter Waage (1833 – 1900) – chimist norvegian, readuc în lumina cercetării ideile uitate ale lui Claude Louis Bertholett. Ei îşi încep lucrările în 1864 şi dau „legii acţiunii maselor” o formulare matematică elegantă. Este vorba de echilibrul dinamic, echilibrul conceput ca moment al mişcării chimice în două sensuri contrare. Echilibrul este atins când viteza mişcării într-un sens este egală cu viteza mişcării în sens opus.

Amoniacul este materie primă pentru fabricarea acidului azotic, carbonatului de sodiu, îngrăşămintelor azotoase, materialelor plastice şi fibrelor sintetice, coloranţilor, explozivilor.

Amoniacul lichefiat este întrebuinţat la fabricarea gheţii artificiale şi în aparate frigorifice.

Soluţia de amoniac se foloseşte în curăţătorii chimice şi vopsitorii textile.

Clorura de amoniu se întrebuinţează la decaparea metalelor în vederea lipirii sau acoperirii galvanice; în industria textilă este mordant; în amestec cu săruri de potasiu, se foloseşte ca îngrăşământ pentru anumite culturi.

Tabelul periodic al elementelor

O substanţă poate fi utilizată ca indicator dacă:
– funcţionează reversibil
îşi modifică brusc proprietăţile
are solubilitatea maximă în mediul sistemului
se colorează intens chiar la concentraţii foarte mici.

Acidul fosforic se foloseşte în industria textilă că mordant la imprimarea şi colorarea ţesuturilor, în stomatologie pentru chituri de plombe. Smalţul obiectelor din ceramică fină conţine acid fosforic.

Acidul fosforic este unul dintre cei mai vechi compuşi ai fosforului; este un acid tribazic de tărie medie.

Fosfaţii organici au importanţă în diferite procese biologice: fotosinteză, fermentaţie alcoolică ş.a.

Acidul sulfhidric sau hidrogenul sulfurat este foarte toxic, acţionând asupra centrului nervos care comandă respiraţia; se utilizează în laborator la obţinerea sulfurilor.

Acidul azotic se utilizează în industria explozivelor: nitrat de glicerină (din care se fabrică dinamita), nitrat de celuloză, nitroderivaţi ş.a.; el atacă unele metale şi de aceea se foloseşte la gravarea plăcilor de zinc şi de cupru.

Acidul acetic, CH3COOH se foloseşte în industria medicamentelor, textilă, cinematografică, la fabricarea materialelor plastice, ca solvent ş.a.

Oţetul, folosit drept condiment şi conservant în industria alimentară, este o soluţie apoasă diluată de concentraţie 3-9%.

Hidroxidul de aluminiu se foloseşte la obţinerea oxidului de aluminiu, sulfatului de aluminiu, ca fixator de culoare în vopsire, în industria lacurilor, la purificarea apei ş.a.

Oxidul de magneziu este numit şi magnezia usta sau magnezie calcinată; se foloseşte la fabricarea cărămizilor utilizate pentru căptuşirea unor cuptoare, ca adaos al glazurilor pentru ceramică şi sticle ş.a.

Sulfatul de fier (II) hidratat este cea mai importantă sare de fier; se întrebuinţează la fabricarea unor pigmenţi albaştri, la prepararea cernelurilor şi a unor coloranţi pentru ţesături textile.


Despre Permanganaţi, Azotaţi, Cloruri, Dioxizi, Amoniac, Indicatori, Acizi, Fosfaţi, Hidroxizi, Oxizi, Sulfaţi publicat: 2016-11-18T11:42:27+00:00, actualizat: 2017-01-02T20:33:07+00:00 by Colegiu.info