Despre Oxizi, Diclorura de sulf, Elementele grupei a 14-a, Acidul clorhidric, Acidul fluorhidric, Sulfatul de cupru

Oxizi

Oxizii de sodiu şi de magneziu au caracter bazic, dioxidul de siliciu este amfoter, iar trioxidul de sulf şi heptaoxidul de clor au caracter acid.

Oxidul de magneziu se utilizează la confecţionarea unor ustensile de laborator (creuzete), a cărămizilor refractare care căptuşesc anumite cuptoare folosite în industria metalurgică.

Diclorura de sulf

Diclorura de sulf este un lichid roşu-bordeaux care se foloseşte ca dizolvant al sulfului, precum şi în procesul de vulcanizare a cauciucului.

Elementele grupei a 14-a

Elementele grupei a 14-a au proprietăţi foarte diferite:
Carbonul formează numai combinaţii cu N.O. = +4.
– Combinaţiile divalente ale siciliului sunt instabile.
Germaniul formează combinaţii divalente mai stabile.
– Combinaţiile divalente ale staniului sunt stabile.
– Combinaţiile plumbului divalent sunt mai stabile decât cele în care plumbul este tetravalent.

Despre Oxizi, Diclorura de sulf, Elementele grupei a 14-a, Acidul clorhidric, Acidul fluorhidric, Sulfatul de cupru

Acidul clorhidric

Acidul clorhidric din sucul gastric distruge bacteriile de putrefacţie şi cele patogene care pătrund în stomac.

Acidul clorhidric se foloseşte la prepararea clorurilor, la extragerea fosfaţilor din oase, în industria organică.

Acidul fluorhidric

Acidul fluorhidric atacă metalele, cu excepţia aurului, cuprului, platinei, argintului; el dizolvă sticla.

Soluţiile apoase de acid fluorhidric atacă sticla. De aceea, astfel de soluţii de concentraţie mai mare de 40% se conservă în flacoane de polietilenă.

Acidul fluorhidric se foloseşte la gravarea pe sticlă şi la obţinerea unor mase plastice.

Sulfatul de cupru

Sulfatul de cupru, CuSO4 · 5H2O este sarea de cupru cea mai utilizată în tehnică:
– în electrotehnică în băi de cuprare şi la pile electrice;
– în industria chimică la prepararea altor săruri de cupru şi a unor coloranţi organici;
– în viticultură, în amestec cu laptele de var formează zeama bordeleză.Despre Oxizi, Diclorura de sulf, Elementele grupei a 14-a, Acidul clorhidric, Acidul fluorhidric, Sulfatul de cupru publicat: 2023-01-23T08:39:16+02:00, actualizat: 2023-01-23T09:07:04+02:00 by Colegiu.info