Despre Arsen, Litiu, Gaze rare, Fluor, Cloruri, Clor, Oxigen, Oxizi, Dicloruri, Elementele grupei a 14-a, Azot, Acizi, Sulfaţi

Arsenul, 33As [18Ar] 3d10 4s2 4p3 intră în compoziţia unor aliaje cărora le măreşte duritatea; unele combinaţii ale arsenului se folosesc în medicină.

Litiul îmbunătăţeşte mult calităţile aliajelor.

Compuşii de litiu se folosesc la fabricarea sticlei şi a glazurilor pentru obiectele de porţelan.

Gazele rare prezintă valori mare ale razelor atomice datorită configuraţiei electronice stabile, care exercită un puternic efect de ecranare asupra sarcinii nucleare.

Fluorul este aproape tot atât de toxic pentru insecte ca şi acidul cianhidric.

Sub formă de ioni, fluorul este antidot pentru animalele mici intoxicate cu trioxid de diarsen.

Fluorul în cantităţi mici este necesar pentru menţinerea sănătăţii animalelor; sub formă ionică este necesar pentru formarea dinţilor.

Animalele aerobe cu sânge cald mor fără oxigen în câteva minute.

Un om adult consumă circa 600 g oxigen şi expiră 825 g dioxid de carbon în 24 ore. El transformă astfel 22 tone de oxigen pe secol.

Principala întrebuinţare a oxigenului este producerea temperaturilor înalte pentru tăierea şi sudarea autogenă a metalelor.

Denumirea de azot, vine de la cuvintele greceşti a -fără şi zoon -viaţă.

Clorurile bazice de cupru, de exemplu CuCl2 · 3Cu(OH)2 se folosesc ca pesticide şi fungicide.

Clorul a fost descoperit în anul 1774 de către Scheele, care l-a obţinut prin reacţia dioxidului de mangan cu acidul clorhidric. Denumirea provine din limba greacă chloros, galben-verzui.

Clorul se găseşte în natură sub formă de cloruri, în apa de mare, în apele minerale şi în lichidele biologice din organismele vegetale şi animale.

Tabelul periodic al elementelor

Oxigenul poate avea N.O. = -1 în apa oxigenată şi peroxizi (exemplu Na2O2).

Oxizii de sodiu şi de magneziu au caracter bazic, dioxidul de siliciu este amfoter, iar trioxidul de sulf şi heptaoxidul de clor au caracter acid.

Oxidul de magneziu se utilizează la confecţionarea unor ustensile de laborator (creuzete), a cărămizilor refractare care căptuşesc anumite cuptoare folosite în industria metalurgică.

Diclorura de sulf este un lichid roşu-bordeaux care se foloseşte ca dizolvant al sulfului, precum şi în procesul de vulcanizare a cauciucului.

Elementele grupei a 14-a au proprietăţi foarte diferite:
Carbonul formează numai combinaţii cu N.O. = +4.
– Combinaţiile divalente ale siciliului sunt instabile.
Germaniul formează combinaţii divalente mai stabile.
– Combinaţiile divalente ale staniului sunt stabile.
– Combinaţiile plumbului divalent sunt mai stabile decât cele în care plumbul este tetravalent.

Azotul nu este asimilabil în stare moleculară de către plante şi animale; el este asimilat sub formă de combinaţii rezultate sub acţiunea unor bacterii.

Azotul se utilizează la sinteza amoniacului, îngrăşămintelor, explozivelor, la umplerea becurilor electrice.

Acidul clorhidric din sucul gastric distruge bacteriile de putrefacţie şi cele patogene care pătrund în stomac.

Acidul clorhidric se foloseşte la prepararea clorurilor, la extragerea fosfaţilor din oase, în industria organică.

Apa lichidă acoperă mai mult de două treimi din suprafaţa globului.

Soluţiile apoase de acid fluorhidric atacă sticla. De aceea, astfel de soluţii de concentraţie mai mare de 40% se conservă în flacoane de polietilenă.

Acidul fluorhidric atacă metalele, cu excepţia aurului, cuprului, platinei, argintului; el dizolvă sticla.

Acidul fluorhidric se foloseşte la gravarea pe sticlă şi la obţinerea unor mase plastice.

Sulfatul de cupru, CuSO4 · 5H2O este sarea de cupru cea mai utilizată în tehnică:
– în electrotehnică în bai de cuprare şi la pile electrice
– în industria chimică la prepararea altor săruri de cupru şi a unor coloranţi organici
– în viticultură, în amestec cu laptele de var formează zeama bordeleză.


Despre Arsen, Litiu, Gaze rare, Fluor, Cloruri, Clor, Oxigen, Oxizi, Dicloruri, Elementele grupei a 14-a, Azot, Acizi, Sulfaţi publicat: 2016-11-15T08:19:41+00:00, actualizat: 2017-01-02T20:33:07+00:00 by Colegiu.info