Deşertificarea (cauzele, efectele şi combaterea deşertificării)

Deşertificarea

Deşertificarea este procesul de degradare a ecosistemelor din spaţiile semiaride, care nu se mai pot regenera, ca urmare a unor factori naturali şi antropici.

Deşertificarea este pusă în evidenţă de reducerea suprafeţelor de sol acoperite cu vegetaţie, creşterea albedoului suprafeţelor active şi erodarea solurilor de vânt. În aceste condiţii este vorba de un mediu cu echilibru ecologic deosebit de fragil. Cele mai expuse riscului deşertificării sunt Asia de Sud-Vest, vestul Statelor Unite ale Americii, centrul Asiei etc.

Cauzele deşertificării

încălzirea globală şi modificarea regimului precipitaţiilor atmosferice;
activităţile antropice: suprapăşunatul, creşterea rapidă a populaţiei;
sărăcia, cultivarea excesivă, lipsa mijloacelor alternative de existenţă.

Deşertificarea (cauzele, efectele şi combaterea deşertificării)

Efectele deşertificării

scăderea fertilităţii solului, formarea dunelor, eroziunea eoliană, distrugerea biomasei;
producţii alimentare scăzute şi apariţia problemelor legate de lipsa hranei;
scăderea stării de sănătate a populaţiei şi riscul de apariţie a unor epidemii;
apariţia actelor ilegale în mediu şi a conflictelor.

Combaterea deşertificării

Combaterea deşertificării se poate realiza prin:
plantarea de perdele forestiere şi de specii rezistente la secetă, aşa cum este barajul verde din Munţii Atlas;
dimensionarea corectă a numărului de animale în funcţie de capacitatea de suport, pentru evitarea suprapăşunatului;
dezvoltarea sistemelor de irigaţii din resurse excedentare şi stoparea coborârii nivelului apelor freatice, din Asia mai ales;
diminuarea poluării şi respectarea protocolului de la Kyoto privind eliminarea gazelor cu efect de seră.Deşertificarea (cauzele, efectele şi combaterea deşertificării) publicat: 2021-12-02T07:57:53+02:00, actualizat: 2021-12-02T08:49:55+02:00 by Colegiu.info