Cumpărarea unei afaceri existente – Avantaje şi dezavantaje

Cumpărarea unei afaceri existente – Avantaje

Continuitatea

Continuitatea reprezintă probabil principalul avantaj, în această situaţie activiatea economică fiind deja funcţională. De asemenea, există o piaţă de desfacere pe care se acţionează, relaţiile cu furnizorii au deja stabilitate etc.

Personal calificat

Nu este necesară realizarea întregului proces de recrutare şi angajare a personalului, în plus salariaţii având acumulată deja o experienţă în domeniu, ceea ce poate reprezenta un avantaj decisiv.

Posibilitate de previzionare

Existenţa anterioară a firmei permite, în baza rezultatelor sale economice-financiare să se estimeze potenţialul său, respectiv să se planifice dezvoltarea sa.

Amplasament adecvat

În funcţie de domeniul de activitate amplasarea firmei se poate dovedi esenţială pentru succes, iar o firmă deja existentă are adesea un astfel de amplasament (exceptând situaţia în care insuccesul a fost generat chiar de absenţa unui astfel de amplasament).

Timp de lansare scurt

Deoarece firma există deja, timpul intrării întreprinzătorului în afaceri este acela necesar perfectării tranzacţiei de vânzare-cumpărare a firmei.

Cumpărarea unei afaceri existente - Avantaje şi dezavantaje

Cumpărarea unei afaceri existente – Dezavantaje

Inexistenţa unei firme puse în vânzare

Este posibil ca identificarea unei firme puse în vânzare, în cazul căreia să se întrunească ceea ce reprezintă avantajele acestei modalităţi de intrare în afaceri, să se dovedească foarte dificilă.

Amplasament necorespunzător

Insuccesul unei firme deja existente se poate datora chiar unei astfel de situaţii, caz în care cumpărarea sa este contraindicată.

Opoziţia personalului

Întreprinzătorul, după cumpărarea firmei, se poate confrunta cu opoziţia personalului faţă de modificările pe care ar dori să le pună în practică.

Situaţie financiară negativă

Una dintre cauzele pentru care firma a fost pusă în vânzare poate fi absenţa profiturilor sau profituri insuficiente pentru a asigura dezvoltarea sa.

Capacităţi de producţie ineficiente sau învechite

Mai ales în cadrul activităţilor de producţie propriu-zisă echipamentele au un rol decisiv în realizarea obiectivelor de eficienţă.Cumpărarea unei afaceri existente – Avantaje şi dezavantaje publicat: 2022-01-18T07:22:20+02:00, actualizat: 2022-01-18T08:54:10+02:00 by Colegiu.info