Coroziunea chimică, Coroziunea electrochimică


I. Coroziunea chimică


1. Ce este coroziunea chimică

Coroziunea chimică este produsă prin acţiunea gazelor uscate sau a soluţiilor ce nu conduc curentul electric (soluţii cu neelectroliţi) asupra suprafeţei metalelor.

Astfel, la temperaturi mai înalte, anumite gaze provoacă degradarea aparatelor şi a pieselor cu care vin în contact, în urma reacţiilor chimice ce au loc între agentul coroziv şi metal.2. Exemple de gaze ce provoacă coroziunea chimică

a) oxigenul (O2);

b) dioxidul de sulf (SO2);

c) hidrogenul sulfurat (H2S);

d) clorul (Cl2);

e) acidul clorhidric gazos (HCl);

f) dioxidul de carbon (CO2).3. Pelicula de oxid

Multe metale, sub acţiunea oxigenului din aer, chiar la temperatura obişnuită, se acoperă cu o peliculă foarte subţire formată din oxidul sau alţi compuşi ai metalului respectiv.


3.1. Grosimea peliculei

Grosimea peliculei le oxid depinde de:

a) natura metalului;

b) natura mediului;

c) temperatură etc.3.2. Pelicula subţire

Când pelicula nu este groasă, nu se dizolvă în mediu agresiv şi are o bună aderenţă la suprafaţa metalului, protejează restul metalului de coroziune.

O astfel de peliculă protectoare formează metalele: Al, Zn, Mg, Co, Ni, Cr.


3.3. Pelicula groasă

Spre deosebire de alte metale, fierul formează, prin oxidare, o peliculă groasă, cu slabă aderenţă, care nu are acţiune protectoare pentru restul metalului.

Dacă fierul este cufundat pentru scurt timp în acid azotic concentrat, se formează la suprafaţa lui o peliculă de oxizi care asigură o mai bună protecţie a metalului (pasivarea metalului).Coroziunea chimică nu este însoţită de apariţia unor curenţi electrici locali.


II. Coroziunea electrochimică


1. Ce este coroziunea electrochimică

Coroziunea electrochimică se datorează proceselor electrochimice ce au loc la interfaţa metal-soluţie, atunci când metalele vin în contact cu soluţii bune conductoare de electricitate (soluţii de electroliţi).


2. Diferenţa de potenţial

Ori de câte ori sunt prezente două metale diferite sau un metal care conţine impurităţi, se creează diferenţe de potenţial care pot dirija curenţii electrici locali.

La contactul cu soluţia corozivă, atomii metalici de la suprafaţă cedează electroni (se oxidează) şi trec în soluţie ca ioni pozitivi.Exemplu de coroziune

Exemplu de coroziune
Coroziunea chimică, Coroziunea electrochimică publicat: 2024-06-20T09:14:18+02:00, actualizat: 2024-06-20T10:14:16+02:00 by Colegiu.info