Clasificarea datelor, Criteriul tipului, Criteriul compunerii, Criteriul variabilităţii

Clasificarea datelor

Datele pot fi clasificate folosind mai multe criterii:

Criteriul naturii (tipului) datelor

Date de tip întreg

În limbajul C++ sunt implementate mai multe subtipuri întregi de date.
– Tipuri de date întregi pozitive: unsigned char (1 octet), unsigned int (2 octeţi), unsigned long (4 octeţi)
– Tipuri de date întregi cu semn: char (1 octet), int (2 octeţi), long (4 octeţi).

Date de tip caracter

În limbajul C++ este implementat tipul char.

Date de tip logic (boolean)

În limbajul C++ nu este implementat tipul logic; pentru evaluarea unei operaţii logice se folosesc valorile numerice 1 sau diferit de 0 (true) şi 0 (false).

Date de tip real

În limbajul C++ sunt implementate  mai multe subtipuri reale de date: float (4 octeţi), double (8 octeţi), long double (10 octeţi).

Tipul datelor determină modul în care sunt reprezentate datele în memoria internă şi operatorii permişi pentru prelucrarea acestor date.

Se poate testa lungimea în octeţi a fiecărui tip de dată folosind operatorul sizeof(). Acesta furnizează numărul de octeţi folosiţi pentru memorarea unei date, precizată printr-o expresie sau prin tipul datei.

Clasificarea datelor, Criteriul tipului, Criteriul compunerii, Criteriul variabilităţii

Criteriul compunerii

Date simple sau date elementare

Sunt date independente unele de altele, din punct de vedere al reprezentării lor în memorie.

Localizarea unei date pe suportul de memorare nu se face în funcţie de locaţia unei alte date pe suport.

Date compuse sau structuri de date

Sunt colecţii de date între care există anumite relaţii (relaţii structurale).

Fiecare componentă a structurii are o anumită poziţie în cadrul structurii. Pentru fiecare tip de structură de date, în limbajul de programare trebuie să fie definiţi algoritmi de localizare a componentelor în cadrul structurii de date.

Între componentele structurii există şi legături de conţinut, adică întregul ansamblu de date din colecţie poate caracteriza un obiect, o persoană, un fenomen, un proces.

Criteriul variabilităţii

Constante

Sunt date a căror valoare nu se modifică în timpul execuţiei programului.

Într-un program pot fi folosite constante simbolice. Acestea sunt constante care au fost puse în corespondenţă cu un identificator, iar în program se va folosi identificatorul.

În limbajul C++, definirea constantelor simbolice se face cu declaraţia const.

Variabile

Sunt date a căror valoare se modifică în timpul execuţiei programului, când pot avea o valoare iniţială, mai multe valori intermediare şi o valoare finală.

Identificarea lor în cadrul programului se face printr-un nume care li se atribuie la începutul programului, atunci când li se stabileşte şi tipul.Clasificarea datelor, Criteriul tipului, Criteriul compunerii, Criteriul variabilităţii publicat: 2021-09-02T16:21:39+02:00, actualizat: 2021-09-02T17:21:56+02:00 by Colegiu.info