Celula, Membrana, Nucleul, Citoplasma, Organitele celulare

Celula

Celula reprezintă cea mai mică unitate structurală şi funcţională a materiei vii.

Forma şi dimensiunile celulelor variază în funcţie de locul pe care îl ocupă acestea în ţesut, precum şi de rolul pe care îl îndeplinesc.

Iniţial au fost observate cele trei componente principale ale celulei – membrana, citoplasma şi nucleul – şi, odată cu apariţia microscopului electronic, ultrastructura ei.

Membrana

Membrana celulară separă materialul viu al celulei de mediul ei extern. Ea este organizată după modelul mozaicului fluid. Membrana asigură schimburile dintre celulă şi mediul extern, are permeabilitate selectivă şi este polarizată electric.

Nucleul

Nucleul, corpuscul de cele mai multe ori sferic, este înconjurat de o membrană nucleară dublă, străbătută din loc în loc de pori, prin intermediul cărora se realizează schimbul de substanţe dintre nucleu şi restul celulei. În interiorul nucleului se observă o masă de filamente subţiri, numită cromatină, şi nucleolii (doi, de regulă), care reprezintă locul de sinteză a ribozomilor.

Citoplasma

Citoplasma este componenta celulei cuprinsă între membrana celulară şi învelişul nuclear. Este formată dintr-o substanţă fundamentală, numită citosol (matrix citoplasmatic sau hialoplasmă), şi din organite celulare.

Celula, Membrana, Nucleul, Citoplasma, Organitele celulare

Organitele celulare

Organitele celulare (compartimente celulare delimitate de membrană simplă sau dublă, în care se desfăşoară procese metabolice specifice) pot fi clasificate în:

Organite celulare comune tuturor celulelor

ribozomii, cu rol în sinteza proteinelor
– reticulul endoplasmic neted şi granular – care participă la biosinteza de lipide şi proteine
– aparatul Golgi, implicat în elaborarea, împachetarea şi distribuţia anumitor substanţe
mitocondriile, implicate în procesele de respiraţie celulară
lizozomii, cu rol în digestia intracelulară
centrozomul, cu rol în diviziunea celulară (lipseşte în neuron).

Organite celulare specifice anumitor celule

miofibrilele, prezente în celule musculare, cu rol fundamental în contracţia musculaturii
– neurofibrilele, componente ale citoscheletului din neuroni
corpusculii lui Nissl sau substanţa tigroidă, care reprezintă reticulul endoplasmic granular al neuronului.

Alături de organite, în citosol, poate fi observată o reţea de filamente proteice, care formează citoscheletul.


Celula, Membrana, Nucleul, Citoplasma, Organitele celulare publicat: 2018-06-16T10:43:43+03:00, actualizat: 2018-06-16T10:47:24+03:00 by Colegiu.info