Celula, Membrana, Nucleul, Citoplasma, Organitele celulare


I. Celula


1. Ce este celula

Celula reprezintă cea mai mică unitate structurală şi funcţională a materiei vii.


2. Forma şi dimensiunile celulelor

Forma şi dimensiunile celulelor variază în funcţie de:

a) locul pe care îl ocupă în ţesut;

b) rolul pe care îl îndeplinesc.3. Componentele celulei

Iniţial au fost observate cele trei componente principale ale celulei:

a) membrana;

b) citoplasma;

c) nucleul.

Odată cu apariţia microscopului electronic a fost descoperită:

d) ultrastructura celulei.II. Membrana celulei


Membrana celulară separă materialul viu al celulei de mediul ei extern.

Ea este organizată după modelul mozaicului fluid.


Membrana:

a) asigură schimburile dintre celulă şi mediul extern;

b) are permeabilitate selectivă;

c) este polarizată electric.III. Nucleul celulei


Nucleul, corpuscul de cele mai multe ori sferic, este înconjurat de o membrană nucleară dublă.

Membrana nucleului este străbătută din loc în loc de pori.

Prin intermediul porilor se realizează schimbul de substanţe dintre nucleu şi restul celulei.

În interiorul nucleului se observă o masă de filamente subţiri, numită cromatină, şi nucleolii (doi, de regulă), care reprezintă locul de sinteză a ribozomilor.IV. Citoplasma celulei


Citoplasma este componenta celulei cuprinsă între membrana celulară şi învelişul nuclear.

Este formată din:

a) o substanţă fundamentală, numită citosol (matrix citoplasmatic sau hialoplasmă);

b) organite celulare.


Secţiune într-o celulă

Se observă: membrana, nucleul, citoplasma şi organitele celulare

Secţiune într-o celulă. Se observă: membrana, nucleul, citoplasma şi organitele celulareV. Organitele celulare


Organitele celulare sunt compartimente celulare, delimitate de membrană simplă sau dublă, în care se desfăşoară procese metabolice specifice.

Acestea pot fi clasificate în:

a) organite celulare comune;

b) organite celulare specifice.1. Organite celulare comune tuturor celulelor

a) ribozomii, cu rol în sinteza proteinelor;

b) reticulul endoplasmic neted şi granular – care participă la biosinteza de lipide şi proteine;

c) aparatul Golgi, implicat în elaborarea, împachetarea şi distribuţia anumitor substanţe;

d) mitocondriile, implicate în procesele de respiraţie celulară;

e) lizozomii, cu rol în digestia intracelulară;

f) centrozomul, cu rol în diviziunea celulară (lipseşte în neuron).2. Organite celulare specifice anumitor celule

a) miofibrilele, prezente în celule musculare, cu rol fundamental în contracţia musculaturii;

b) neurofibrilele, componente ale citoscheletului din neuroni;

c) corpusculii Nissl sau substanţa tigroidă, care reprezintă reticulul endoplasmic granular al neuronului.


Alături de organite, în citosol, poate fi observată o reţea de filamente proteice, care formează citoscheletul.
Celula, Membrana, Nucleul, Citoplasma, Organitele celulare publicat: 2023-09-25T08:43:43+02:00, actualizat: 2023-10-10T14:18:02+02:00 by Colegiu.info