Cariera, Managementul carierei, Planul personal de carieră

Cariera

Lumea contemporană, pentru a ajunge să obţinem ceea ce dorim, ne cere să fim flexibili şi adaptabili. Succesul, indiferent dacă este vorba de cel şcolar sau, mai târziu, în activitatea pe care o vom desfăşura, în cele din urmă în viaţă, depinde din ce în ce mai mult de capacitatea noastră de a ne planifica, potrivit potenţialului personal, acţiunile. Cu un alte cuvinte, se impune necesitatea unei planificări a carierei, cu atât mai mult cu cât dinamica lumii noastre determină pe cei mai mulţi dintre oameni să aibă de-a lungul vieţii mai multe ocupaţii.

Managementul carierei

Din ce în ce mai mult se pune astfel accent pe acele deprinderi numite lifelong learning skills, respectiv abilităţi transferabile, care să poată fi utilizate în contexte dintre cele mai diverse. Astăzi, spre diferenţă de ceea ce se întâmpla în trecut, decizia luată la un moment dat asupra unei şcoli pe care o vom urma sau asupra unei ocupaţii pe care o vom practica, nu mai este singulară.

Se vorbeşte astfel, din ce în ce mai mult, de un management al carierei, astfel spus de o serie de procese care vizează cunoaşterea propriilor posibilităţi, deciziile care se impun în privinţa parcursului şcolar, profesional şi ocupaţional, astfel spus toate acele procese care permit un control asupra propriei vieţi.

Cariera, Managementul carierei, Planul personal de carieră

Planul personal de carieră

Reprezintă, într-un fel, un plan de viaţă caracterizat însă de flexibilitate, deschis spre noutate, prin care se sintetizează aspectele relevante privind alegerea carierei şi construirea efectivă a acesteia.

În construcţia planului personal de carieră trebuie să se ţină seama de:
potenţialul personal
interesele personale
aşteptările şi recomandările celorlalţi, în primul rând ale familiei
statutul socio-economic oferit de diversele profesii şi ocupaţii
starea generală a economiei şi piaţa muncii
costurile formării profesionale şi posibilităţile de acoperire a acestor costuri (băneşti şi temporale) etc.

Toate acestea înseamnă că alegerea carierei nu mai este un lucru facil, deşi este o decizie necesară. Ne putem, desigur, baza pe propriile noastre forţe, dar la fel de bine putem solicita ajutorul celor din jurul nostru. Este vorba în primul rând de specialiştii în consiliere şi orientare vocaţională care, prin apelul la diferite instrumente adecvate, ne pot confirma sau edifica asupra potenţialului propriu, asupra intereselor noastre şi asupra pieţei muncii la nivel local, regional, naţional şi, de ce nu, internaţional.

Înseamnă însă toate acestea că putem avea anumite profesii şi ocupaţii, în timp ce altele ne sunt interzise? Nu, nu există o relaţie directă între caracteristicile de personalitate şi mediile ocupaţionale, în sensul că, în general vorbind, putem ajunge să avem orice profesie şi să practicăm orice ocupaţie.

Desigur, nu toţi reuşim în aceeaşi măsură, iar diferenţa este dată de pregătirea noastră, de experienţa acumulată, de eforturile pe care le depunem.

Cariera noastră şi chiar viaţa noastră se află în propriile noastre mâini, de noi înşine depinzând reuşita sau nereuşita personală.Cariera, Managementul carierei, Planul personal de carieră publicat: 2021-10-12T08:10:42+02:00, actualizat: 2021-10-12T09:25:22+02:00 by Colegiu.info