Biosfera, Ecosisteme, Antroposfera, Domeniile de viaţă ale Terrei

Biosfera

Biosfera – învelişul viu al Terrei – cuprinde totalitatea plantelor şi animalelor care trăiesc pe planeta noastră.

Plantele şi animalele formează un sistem de mari dimensiuni structurat şi ierarhizat, fiind o geosferă distinctă.

Ecosisteme

Formaţiunile biotice sunt legate între ele şi cu mediul lor de viaţă în anumite sisteme funcţionale spaţiale denumite ecosisteme.

Antroposfera

Mediul terestru, prin componenta lui biotică, a ajuns la caracteristici care au permis o evoluţie a biosferei până la componenta ei actuală cea mai complexă: antroposfera („sfera” oamenilor).

Biosfera, Ecosisteme, Antroposfera, Domeniile de viaţă ale Terrei

Domeniile de viaţă ale Terrei

Domeniul oceanic

Domeniul oceanic (apele oceanice şi marine) constituie un mediu de viaţă determinat de existenţa unor mari mase de apă cu proprietăţile lor specifice (presiune, salinitate, luminozitate, transparenţă, culoare, densitate, dinamică, configuraţia substratului, temperatură etc.).

Domeniul apelor continentale

Domeniul apelor continentale cuprinde, la rândul lui, mai multe subdiviziuni, legate de specificul mediului de viaţă: râuri, lacuri, bălţi şi mlaştini.

Domeniul terestru

Domeniul terestru reflectă foarte bine zonalitatea latitudinală a repartiţiei organismelor vii, datorată caracteristicilor factorilor de mediu, îndeosebi ai celor climatici. Domeniul terestru cuprinde toate plantele şi animalele care se află la suprafaţa scoarţei terestre, adică pe relieful acesteia.

Domeniul subteran

Domeniul subteran, deşi este în aparenţă terestru (deoarece cuprinde cavităţile subterane ale scoarţei terestre), se individualizează prin anumite proprietăţi ale mediului de viaţă (umiditate, obscuritate, temperatură); este caracteristic pentru peşteri, cursuri subterane de râuri şi chiar cavităţi artificiale.Biosfera, Ecosisteme, Antroposfera, Domeniile de viaţă ale Terrei publicat: 2023-02-17T06:09:14+02:00, actualizat: 2023-02-17T07:47:13+02:00 by Colegiu.info