Biologia, Domeniile de sinteză, Relaţiile interdisciplinare

Biologia

Biologia este ştiinţa fundamentală a naturii, care studiază atât legile generale ale apariţiei, organizării, dezvoltării şi transformării organismelor vii, cât şi relaţiile care se stabilesc între organisme, între organisme şi mediu, între ontogenie şi filogenie.

Domeniile de sinteză ale biologiei

Biologia vegetală

Biologia vegetală se ocupă cu studiul organismelor vegetale care populează mediul acvatic şi terestru. Aceasta include o serie de descipline biologice:

Morfologia şi anatomia plantelor
Taxonomia vegetală
Fitopatologia
Geobotanica
Fiziologia vegetală.

Biologia animală

Biologia animală studiază organismele animale care populează ecosistemele acvatice şi terestre. Aceasta include o serie de descipline biologice:

Morfologia şi anatomia animală
Taxonomia animală
Parazitologia
Hidrobiologia
Fiziologia animală.

Ecologia

Ecologia studiază interacţiunile dintre specii, relaţiile biocenozei cu biotopul şi dinamica populaţiilor.

Biologia generală

Biologia generală se ocupă cu studiul originii, organizării şi evoluţiei materiei vii.

Genetica

Genetica se ocupă cu studiul eredităţii şi variabilităţii organismelor vii. Aceasta include:

– Citogenetica
– Genetica animală
– Genetica vegetală
– Genetica umană
– Imunogenetica
– Genetica microorganismelor
– Radiogenetica
– Genetica populaţiilor.

Genetică

Relaţiile interdisciplinare ale biologiei

Biofizica aplică metodele şi principiile fizicii în cercetarea fenomenelor şi sistemelor biologice.

Bionica studiază structura şi principiile de funcţionare a organismelor vii, pentru a crea maşini, aparate, mecanisme cu însuşiri apropiate de caracteristicile sistemelor biologice.

Biochimia studiază procesele chimice care au loc în organismele vii.

Biogeografia este disciplina de graniţă dintre biologie şi geografie, care furnizează informaţii asupra distribuţiei organismelor şi biocenozelor pe Pământ, în funcţie de variaţia factorilor geografici, ecologici şi istorici.

Bioinformatica studiază un anumit tip de informaţie care se recepţionează din sistemele biologice şi transmiterea în spaţiu şi timp a unor procese vitale.

Biocibernetica studiază procesele de comandă şi de autoreglare din sistemele biologice.

Bioingineria se referă la proiectarea unor sisteme integrate, alcătuite din părţi vii, din combinaţii chimice şi fizice, în scopul creării, perfecţionării şi prelungirii vieţii.

Cosmobiologia studiază modificările organismelor vii la acţiunea unor factori caracteristici spaţiului cosmic.

Bioclimatologia studiază interacţiunea dintre climă şi sistemele biologice.

Biomatematica utilizează conceptele şi metodele matematice în cercetarea lumii vii, pe baza datelor furnizate de biostatistică, biometrie şi biofizică.


Biologia, Domeniile de sinteză, Relaţiile interdisciplinare publicat: 2016-09-18T15:03:37+00:00, actualizat: 2017-01-02T20:33:07+00:00 by Colegiu.info