Biologia, Domeniile de sinteză ale biologiei (Biologia generală, vegetală, animală, Ecologia, Genetica)

Biologia

Biologia este ştiinţa fundamentală a naturii, care studiază atât legile generale ale apariţiei, organizării, dezvoltării şi transformării organismelor vii, cât şi relaţiile care se stabilesc între organisme, între organisme şi mediu, între ontogenie şi filogenie.

Domeniile de sinteză ale biologiei

Biologia generală

Biologia generală se ocupă cu studiul originii, organizării şi evoluţiei materiei vii.

Biologia vegetală

Biologia vegetală se ocupă cu studiul organismelor vegetale care populează mediul acvatic şi terestru. Aceasta include o serie de descipline biologice:

Morfologia şi anatomia plantelor
Taxonomia vegetală
Fitopatologia
Geobotanica
Fiziologia vegetală.

Biologia animală

Biologia animală studiază organismele animale care populează ecosistemele acvatice şi terestre. Aceasta include o serie de descipline biologice:

Morfologia şi anatomia animală
Taxonomia animală
Parazitologia
Hidrobiologia
Fiziologia animală.

Ecologia

Ecologia studiază interacţiunile dintre specii, relaţiile biocenozei cu biotopul şi dinamica populaţiilor.

Genetică

Genetica

Genetica se ocupă cu studiul eredităţii şi variabilităţii organismelor vii. Aceasta include:

Citogenetica
Genetica animală
Genetica vegetală
Genetica umană
Imunogenetica
Genetica microorganismelor
Radiogenetica
Genetica populaţiilor.


Biologia, Domeniile de sinteză ale biologiei (Biologia generală, vegetală, animală, Ecologia, Genetica) publicat: 2018-01-30T13:03:37+02:00, actualizat: 2018-01-30T15:03:28+02:00 by Colegiu.info