Anul şcolar 2020-2021 – Cursuri, teze, vacanţe (Colegiu)

Anul şcolar 2020-2021

Conform Ordinului OMEN nr. 3125/2020

Anul şcolar 2020-2021 are 34 de săptămâni de cursuri.

* Pentru clasa a XII-a, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021.

* Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

Cursuri şi Vacanţe

Anul școlar 2020-2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

(17 săptămâni; 14 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021)

Cursuri – luni, 14 septembrie 2020 – marţi, 22 decembrie 2020

Vacanţa de iarnă – miercuri, 23 decembrie 2020 – duminică, 10 ianuarie 2021

Cursuri – luni, 11 ianuarie 2021 – vineri, 29 ianuarie 2021

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021.

Anul şcolar 2020-2021 – Cursuri, teze, vacanţe (Colegiu)

Semestrul al II-lea

(17 săptămâni; 8 februarie 2021 – 18 iunie 2021)

Cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021

Vacanţă – vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021

Cursuri – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021

Vacanţă – vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021

Cursuri – luni, 10 mai 2021 – vineri, 18 iunie 2021

Vacanţa de vară – sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.

Şcoala altfel

Programul național Școala altfel se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Intervalul aferent programului Şcoala altfel nu va coincide cu perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale (tezele).

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică în săptămâna dedicată programului Şcoala altfel.

Tezele

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

Situaţii obiective

În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, alte situaţii excepţionale, cursurile pot fi suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Recuperarea cursurilor suspendate în condiţiile alin. (1) nu se poate realiza în perioada vacanţelor şcolare.


Anul şcolar 2020-2021 – Cursuri, teze, vacanţe (Colegiu) publicat: 2020-10-16T08:47:55+03:00, actualizat: 2020-10-16T10:01:24+03:00 by Colegiu.info