Anul şcolar 2019-2020 – Cursuri, teze, vacanţe (Colegiu)

Anul şcolar 2019-2020

Conform Ordinului OMEN nr. 3191/2019

Anul şcolar 2019-2020 are 35 de săptămâni de cursuri.

* Pentru clasa a XII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 29 mai 2020.

* Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

Cursuri şi Vacanţe

Anul școlar 2019-2020 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

(15 săptămâni; 9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019)

Cursuri – luni, 9 septembrie 2019 – vineri, 20 decembrie 2019

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2019 – diminică, 12 ianuarie 2020

Anul şcolar 2019-2020 – Cursuri, teze, vacanţe (Colegiu)

Semestrul al II-lea

(20 săptămâni; 13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020)

Cursuri – luni, 13 ianuarie 2020 – vineri, 3 aprilie 2020

Vacanţa de primăvară– sâmbătă, 4 aprilie 2020 – marţi, 21 aprilie 2020.

Cursuri – miercuri, 22 aprilie 2020 – vineri, 12 iunie 2020

Vacanţa de vară – sâmbătă, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care încep cursurile anului şcolar 2020 – 2021.

Şcoala altfel

Programul național Școala altfel se va desfășura în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Intervalul aferent programului Școala altfel nu coincide cu perioada lucrărilor scrise semestriale/tezelor.

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică în săptămâna dedicată programului Şcoala altfel.

Tezele

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.


Anul şcolar 2019-2020 – Cursuri, teze, vacanţe (Colegiu) publicat: 2020-01-14T17:47:55+03:00, actualizat: 2020-01-14T18:40:34+03:00 by Colegiu.info