Anul şcolar 2018-2019 – Cursuri, teze, vacanţe (Colegiu)

Anul şcolar 2018-2019

Conform Ordinului OMEN nr. 3220/2018

Anul şcolar 2018-2019 are 34 de săptămâni de cursuri, însumând 168 de zile lucrătoare.

* Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 31 mai 2019.

* Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

* Pentru clasele din învățământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

* Pentru învățământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare.

* Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.

* Pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare.

Cursuri şi Vacanţe

Anul școlar 2018-2019 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

– Cursuri – luni, 10 septembrie 2018 – vineri, 21 decembrie 2018

– Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 22 decembrie 2018 – diminică, 13 ianuarie 2019

– Cursuri – luni, 14 ianuarie 2019 – vineri, 1 februarie 2019

 Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 2 februarie 2019 – duminică, 10 februarie 2019.

Anul şcolar 2018-2019 – Cursuri, teze, vacanţe (Colegiu)

Semestrul al II-lea

– Cursuri – luni, 11 februarie 2019 – vineri, 19 aprilie 2019

– Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 20 aprilie 2019 – duminică, 5 mai 2019

– Cursuri – luni, 6 mai 2019 – vineri, 14 iunie 2019

 Vacanţa de vară – sâmbătă, 15 iunie 2019 – duminică, 15 septembrie 2019.

Şcoala altfel

Programul național Școala altfel se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018-31 mai 2019, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Intervalul aferent programului Școala altfel nu coincide cu perioada lucrărilor scrise semestriale/tezelor.

Tezele

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.


Anul şcolar 2018-2019 – Cursuri, teze, vacanţe (Colegiu) publicat: 2018-09-19T09:47:55+03:00, actualizat: 2018-09-19T10:29:33+03:00 by Colegiu.info