Anul şcolar 2017-2018 – Cursuri, teze, vacanţe (Colegiu)

Anul şcolar 2017-2018

Conform Ordinului MEN nr. 3382/2017

Anul şcolar 2017-2018 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 167 de zile lucrătoare.

* Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 25 mai 2018.

* Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

* Pentru clasele din învățământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

* Pentru învățământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 177 de zile lucrătoare.

* Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.

* Pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare.

Cursuri şi Vacanţe

Anul școlar 2017-2018 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri – luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 23 decembrie 2017 – diminică, 14 ianuarie 2018

Cursuri – luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018

Anul şcolar 2017-2018 – Cursuri, teze, vacanţe (Colegiu)

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018

Vacanţa de primăvară – miercuri, 31 martie 2018 – duminică, 10 aprilie 2018

Cursuri – marţi, 11 aprilie 2019 – vineri, 15 iunie 2018

Vacanţa de vară – sâmbătă, 16 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018.

Şcoala altfel

Programul național Școala altfel se va desfășura în perioada 2 octombrie 2017-31 mai 2018, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Intervalul aferent programului Școala altfel nu coincide cu perioada lucrărilor scrise semestriale/tezelor.

Tezele

Tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.


Anul şcolar 2017-2018 – Cursuri, teze, vacanţe (Colegiu) publicat: 2018-03-02T08:47:55+00:00, actualizat: 2018-03-02T09:41:48+00:00 by Colegiu.info