Algoritmul, Proprietăţile şi Obiectele algoritmului

Algoritmul

Algritmul reprezintă o mulţime finită şi ordonată de paşi executabili care se aplică asupra unor date de intrare în scopul obţinerii unor date de ieşire.

Proprietăţile algoritmului

Generalitatea (să resolve o clasă de probleme)
Claritatea (să aibă o descriere precisă, fără ambiguităţi)
Finalitatea (să conducă la rezultatul dorit)
Finitudinea (să aibă un număr finit de paşi)
Optimalitatea (să conducă la răspunsul dorit într-o durată scurtă).

Obiectele algoritmului

Data

Data reprezintă un model de reprezentare a informaţiei acesibilă unui procesor uman sau electronic:
valoare păstrată (numerică, caracter sau logică)
valoare conţinută în timpul execuţiei programului (variabile şi constante)

Cantitatea de informaţie păstrată poate fi: simplă sau structurată.

Expresia

Expresia este o combinaţie validă de operatori şi operanţi, unde operanţii reprezintă datele asupra cărora se efectuează operaţiile stabilite de operatori.  Exemplu: a + b

Algoritm

Operatorii

Operatorii sunt caractere sau cuvinte cheie care stabilesc operaţiile la care sunt supuse datele.
– unari (-)5
– binari a(+)b
– – aritmetici (+, -, *, /, %, ^)
– – relaţionali (<, >, <=)
– – logici (negaţia, conjuncţia şi disjuncţia).

În cadrul unei expresii, operaţiile se efectuează în ordinea priorităţilor stabilite de operatori:
1) aritmetici
2) relaţionali
3) logici.

În cazul în care se doreşte efectuarea operaţiilor în altă ordine decât cea impusă, atunci se utilizează caracterele “(“ şi “)”.

Operaţii

Intrarea: este operaţia prin care i se furnizează calculatorului valoarea pentru datele variabile (datele pentru algoritm, vor fi datele de intrare).
Ieşirea: este operaţia prin care se cere calculatorului să furnizeze rezultatul pe monitor sau într-un fisier.
Atribuirea: este operaţia prin care punem calculatorul să calculeze valoarea unei expresii şi să o menţină într-o variabilă.
Decizia: este operaţia în care calculatorul testează o condiţie, iar în funcţie de valoarea de adevăr a acesteia execută o secvenţă sau alta de program.

Teoremă:

Orice altgoritm poate fi descris cu ajutorul a 3 structuri de control care stabilesc ordinea în care sunt efectuate operaţiile:
liniară / secvenţială
alternativă
repetitivă.


Algoritmul, Proprietăţile şi Obiectele algoritmului publicat: 2018-01-29T12:09:28+02:00, actualizat: 2018-01-29T14:11:07+02:00 by Colegiu.info