Alchene, Izoalchene, Izomeri, Proprietăţi fizice ale alchenelor

Alchene

Hidrocarburile nesaturate au un conţinut în hidrogen mai mic decât cele saturate. O clasă de hidrocarburi nesaturate cu aplicaţii practice importante formează o alchenele.

Hidrocarburile nesaturate cu o legătură dublă şi catenă aciclică liniară sau ramificată se numesc alchene.

Alchenele au formula generală CnH2n. Toate alchenele au aceeaşi formulă procentuală: 85,71% C şi 14,29% H. Alchenele au NE = 1.

Din numele alcanului cu acelaşi număr de atomi de carbon în moleculă ca şi alchena, se înlocuieşte sufixul -an cu sufixul -enă.

Pentru alchenele cu aceeaşi catenă, care se diferenţiază prin poziţia legăturii duble în catenă, se indică, în faţa denumirii, numărul atomului de carbon din catenă după care urmează legătura dublă. Se numerotează catena astfel încât să se obţină indicele de poziţie cel mai mic.

Exemple: 1-butenă, 2-butenă, 1-pentenă, 2-pentenă.

Izoalchene

Izoalchenele se denumesc asemănător cu izoalcanii, alegând cea mai lungă catenă liniară care conţine legătura dublă şi sensul de numerotare a catenei pentru care indicele de poziţie al legăturii duble este cel mai mic.

Dacă dubla legătură are acelaşi indice de poziţie, indiferent de sensul de numerotare a catenei principale, numerotarea acesteia se face astfel încât ramificaţiile să aibă indicii de poziţie cei mai mici.

Exemple: 2-metil-1-butenă, 2-metil-2-butenă.

Izomeri de catenă, de poziţie, geometrici

Alchenele cu aceeaşi formulă moleculară care diferă prin aranjamentul atomilor de carbon în moleculă sunt izomeri de catenă.

Alchenele cu aceeaşi formulă moleculară şi cu aceeaşi catenă care diferă prin poziţia dublei legături în catenă sunt izomeri de poziţie.

Alchenele cu aceeaşi formulă moleculară, cu aceeaşi catenă şi cu aceeaşi poziţie a dublei legături în catenă, care diferă prin orientarea substituenţilor atomilor de carbon dublu legaţi faţă de legătura dublă sunt izomeri geometrici.

Prezintă izomerie geometrică alchenele în care fiecare atom de carbon din dubla legătură este legat de doi substituenţi diferiţi.

1-butena

Proprietăţi fizice ale alchenelor

Elemente de structură care determină proprietăţile fizice

Moleculele alchenelor sunt nepolare sau foarte slab polare şi de aceea între ele se exercită interacţiuni slabe de tip van der Waals.

Puncte de fierbere şi de topire

Alchenele inferioare (C2-C4) sunt gaze la temperatura obişnuită, termenii mijlocii sunt substanţe lichide, iar termenii superiori sunt substanţe solide. În general, punctele de topire şi punctele de fierbere ale alchenelor sunt mai mici decât ale alcanilor corespunzători şi cresc odată cu creşterea masei moleculare.

Solubilitate

Alchenele sunt insolubile în apă, pentru că între moleculele lor şi moleculele apei nu se pot forma legături de hidrogen. Ele sunt solubile în solvenţi organici, cu care pot forma, intermolecular, interacţiuni van der Waals.

Densitate

Densitatea alchenelor lichide este mai mare decât densitatea alcanilor cu acelaşi număr de atomi de carbon, dar mai mică decât a apei.

Proprietăţi organoleptice

Etena este un gaz incolor şi inodor.Alchene, Izoalchene, Izomeri, Proprietăţi fizice ale alchenelor publicat: 2021-09-27T14:13:24+02:00, actualizat: 2021-09-27T15:00:45+02:00 by Colegiu.info