Alcanii, Seria omoloagă a alcanilor, Denumirea alcanilor

Alcanii

Alcanii sunt hidrocarburi aciclice saturate.

Formula generală a alcanilor este CnH2n+2.

În moleculele alcanilor se găsesc numai legături simple, de tip s, carbon-carbon şi carbon-hidrogen.

Seria omoloagă a alcanilor

Seria omoloagă a alcanilor se obţine pornind de la formula generală a acestora, CnH2n+2, în care i se atribuie lui n valori întregi şi succesive (n = 1, 2, 3, …).

Fiecare substanţă din seria omoloagă a alcanilor diferă de cea precedentă sau de următoarea printr-o grupare, -CH2-, numită diferenţă de omologie (raţie de omolog).

Alcanii, Seria omoloagă a alcanilor, Denumirea alcanilor

Denumirea alcanilor

Primii patru termeni din seria omoloagă a alcanilor au denumiri specifice, uzuale, care conţin sufixul an (Metan, Etan, Propan, Butan).

Începând cu cel de-al cincilea termen din seria omoloagă a alcanilor, denumirea se realizează prin adăugarea sufixului an, la cuvântul grecesc care exprimă numărul de atomi de carbon din moleculă (Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Nonan, Decan, Undecan, Eicosan).

La denumirea compuşilor organici se aplică regulile stabilite de Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată (IUPAC).Alcanii, Seria omoloagă a alcanilor, Denumirea alcanilor publicat: 2020-11-06T08:21:37+02:00, actualizat: 2020-11-06T09:38:06+02:00 by Colegiu.info