Alcadiene, Alchine, Proprietăţi fizice ale alchinelor

Alcadiene

Hidrocarburile nesaturate cu două legături duble şi catena aciclică liniară sau ramificată se numesc alcadiene. Alcadienele au formula generală CnH2n-2 şi NE = 2.

Din numele alcanului cu acelaşi număr de atomi de carbon ca şi alcadiena, se înlocuieşte sufixul -an cu sufixul -dienă.

Se indică poziţiile dublelor legături în catenă prin indici de poziţie şi se alege numerotarea catenei pentru care suma indicilor de poziţie este cea mai mică.

Exemple: 1,3-butadienă; 2-metil-1,3-butadienă.

Alchine

Hidrocarburile nesaturate cu o legătură triplă şi catena aciclică liniară sau ramificată se numesc alchine. Alchinele au formula generală CnH2n-2 şi NE = 2.

Din numele alcanului cu acelaşi număr de atomi de carbon ca şi alchina, se înlocuieşte sufixul -an cu sufixul -ină.

Se numerotează catena astfel încât tripla legătură să aibă indicele de poziţie cel mai mic.

Exemple: etină; propină; 1-butină; 2-butină; 1-pentină; 2-pentină; 3-metil-1-butină.

Izoalchine

Izoalchinele se denumesc asemănător cu izoalchenele, alegând cea mai lungă catenă liniară care conţine legătura triplă şi numerotarea catenei pentru care indicele de poziţie al legăturii triple are valoarea cea mai mică.

Izomeri de catenă

Alchinele cu aceeaşi formulă moleculară care diferă prin aranjamentul atomilor de carbon în moleculă sunt izomeri de catenă.

Izomeri de poziţie

Alchinele cu aceeaşi formulă moleculară şi cu aceeaşi catenă care diferă prin poziţia triplei legături în catenă sunt izomeri de poziţie.

2-butina

Proprietăţi fizice ale alchinelor

Elemente de structură care determină proprietăţile fizice

Puncte de fierbere şi topire

Primii trei termeni din seria alchinelor sunt gaze la temperatura ambiantă. Termenii următori sunt substanţe lichide, iar cei superiori sunt solizi.

Solubilitate

Alchenele sunt solubile în solvenţi organici. Acetilena şi alchinele inferioare sunt puţin solubile în apă. Un volum de acetilenă se dizolvă într-un volum egal de apă la temperaturi şi presiuni obişnuite, iar solubilitatea creşte cu creşterea presiunii.

Densitate

Densităţile alchinelor lichide sunt mai mari decât ale termenilor corespunzători din seria alcanilor şi a alchenelor, dar sunt mai mici decât densitatea apei.

Proprietăţile organoleptice

La temperaturi şi presiuni obişnuite, în stare pură, acetilena este un gaz incolor şi inodor. Mirosul neplăcut al acetilenei preparate din carbid este datorat unor substanţe provenite din carbid cu care acetilena este impurificată.Alcadiene, Alchine, Proprietăţi fizice ale alchinelor publicat: 2022-10-21T17:57:13+03:00, actualizat: 2022-10-21T18:09:38+03:00 by Colegiu.info